Toolbox

De cel PRE-RAD heeft informatieve en educatieve pakketten samengesteld in verband met gewelddadige radicalisering. De preventietools werden aangevuld met ervaring van op het terrein en zijn zowel bestemd voor het grote publiek als voor professionals.

vader

De cel PRE-RAD is het officiële contactpunt voor alle opleidingsaanvragen van de diensten van de Stad Brussel wat de preventie van radicalisering betreft. Het team ontwikkelt specifieke opleidingen die aangepast zijn aan de opdrachten en de context van de eerstelijnsberoepen die in contact komen met potentieel kwetsbare doelgroepen: scholen, OCMW, buurthuizen, centra voor geestelijke gezondheid enz. De opleidingen zijn gratis voor alle diensten van de Stad Brussel.

Daarnaast draagt het team bij tot de opleiding van andere partners: het personeel van de opvangcentra van Fedasil, justitiehuizen, gevangenispersoneel, politiediensten, preventiediensten van andere gemeenten.

Downloaden

Opleidingsfiche Inleiding tot de preventie van gewelddadige radicalisering (enkel in het Frans)

moeder normal

De cel PRE-RAD organiseert gratis informatie- en bewustmakingssessies voor jongeren, volwassenen en verenigingen, met als doel het fenomeen beter te begrijpen door het in zijn sociale en menselijke context te plaatsen. Door te werken met geradicaliseerde personen en hun naasten en door de materie te bestuderen staan persoonlijke ervaringen centraal in de sessies. Daardoor bieden ze feitelijke en kritische informatie die bijdraagt tot een beter begrip van de oorzaken van het fenomeen, de mechanismen ervan en de goede praktijken om kwetsbare personen te beschermen.

Om de professionals van het onderwijs, de permanente vorming en de jeugdhulp te helpen, biedt de cel PRE-RAD gratis uiteenlopende educatieve tools en middelen aan om het fenomeen te begrijpen en de weerbaarheid van jongeren ten opzichte van gewelddadige extremistische discoursen te versterken. Ze zijn hieronder of op aanvraag beschikbaar:

  • Wetenschappelijke bibliotheek
  • Professioneel dossier
  • Pedagogisch dossier
  • Animatieworkshops over het onderwerp
  • Films en videofragmenten

De cel PRE-RAD kan op aanvraag professionals begeleiden om specifieke pedagogische projecten op touw te zetten.

Contact

PRE-RAD
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
preradbravvo@brucity.be

via het contactformulier

Susana Baco, pedagoge
02 279 66 50
0492 23 74 83
susana.baco@brucity.be