Statuten & financiering

De vzw Bruxelles Avance Brussel Vooruit, kortweg Bravvo, is opgericht in 2004. De vereniging wordt democratisch beheerd en gecontroleerd.

paleis

De institutionele werking van Bravvo

De raad van bestuur (RvB) wordt voorgezeten door de burgemeester van de Stad Brussel en bestaat uit de leden van het gemeentebestuur, inclusief een vertegenwoordiger van de democratische oppositie. De RvB komt maandelijks samen. De raad verzekert de regelmatige opvolging van de vzw en biedt de nodige steun aan de ontwikkeling van de projecten.
De algemene vergadering van Bravvo bestaat uit de leden van de RvB en de gemeenteraadsleden.
De controle van de vzw wordt uitgevoerd door een bedrijfsrevisor en de subsidiërende overheden.
De Preventieambtenaar van de Stad Brussel/directeur van de vzw Bravvo staat in voor de coördinatie van het lokale geïntegreerde preventiebeleid en verzekert het dagelijkse beheer van de projecten. Zij wordt in haar taken bijgestaan door een coördinatiecel, die het bestuur verzekert en de brug vormt tussen de projecten op het terrein enerzijds en de subsidiërende overheden, de partners en de Stad anderzijds.
Bravvo werkt vooral samen met de gemeentelijke departementen en het OCMW van de Stad Brussel.

Downloaden

Statuten 23 december 2003 (enkel in het Frans)
Statuten 2 mei 2007
Statuten 19 augustus 2008
Statuten 13 augustus 2014 

Statuten 16 december 2020 (enkel in het Frans)
Statuten 2 april 2021
Ordonnantie betreffende de transparantie 2017
Ordonnantie betreffende de transparantie 2018
Ordonnantie betreffende de transparantie 2019                                                                      
Ordonnantie betreffende de transparantie 2020                                                                                                                           

Samenstelling van de raad van bestuur

Faouzia HARICHE, voorzitter
Philippe CLOSE, bestuurslid
Bart DHONDT, bestuurslid
Delphine HOUBA, bestuurslid
Zoubida JELLAB, bestuurslid
Fabian MAINGAIN, bestuurslid
Khalid ZIAN, bestuurslid
Mie-Jeanne NYANGA-LIAMBALA, bestuurslid
Aurélien DOFFIGNY, directeur en gedelegeerd bestuurder - preventieambtenaar

Samenstelling van de ...

Faouzia HARICHE, voorzitter
Philippe CLOSE, bestuurslid
Bart DHONDT, bestuurslid
Delphine HOUBA, bestuurslid
Zoubida JELLAB, bestuurslid
Fabian MAINGAIN, bestuurslid
Khalid ZIAN, bestuurslid
Mie-Jeanne NYANGA-LIAMBALA, lid
Bianca DEBAETS, lid
Lydia MUTYEBELE NGOI, lid
Riet DHONT, lid
Lotte STOPPE, lid
Aurélien DOFFIGNY, directeur en gedelegeerd bestuurder - preventieambtenaar
 

Subsidiërende overheden & financiering

INTERNE graph provenance pourcentages NL

Bravvo
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 00
02 279 65 09
infopreventie@brucity.be

Séverine Hébrant, verantwoordelijke Communicatie
02 279 65 22/21
0491 34 28 72
severine.hebrant@brucity.be

Twitter @asblbravvovzw
Facebook https://www.facebook.com/asblbravvo

Contactformulier 
Laat een bericht achter, wij antwoorden zo snel mogelijk.
Vergeet niet uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.