Statuten & financiering

De vzw Bruxelles Avance Brussel Vooruit, kortweg Bravvo, is opgericht in 2004. De vereniging wordt democratisch beheerd en gecontroleerd.

paleis

De institutionele werking van Bravvo

De raad van bestuur (RvB) wordt voorgezeten door de burgemeester van de Stad Brussel en bestaat uit de leden van het gemeentebestuur, inclusief een vertegenwoordiger van de democratische oppositie. De RvB komt maandelijks samen. De raad verzekert de regelmatige opvolging van de vzw en biedt de nodige steun aan de ontwikkeling van de projecten.
De algemene vergadering van Bravvo bestaat uit de leden van de RvB en de gemeenteraadsleden.
De controle van de vzw wordt uitgevoerd door een bedrijfsrevisor en de subsidiërende overheden.
De Preventieambtenaar van de Stad Brussel/directeur van de vzw Bravvo staat in voor de coördinatie van het lokale geïntegreerde preventiebeleid en verzekert het dagelijkse beheer van de projecten. Zij wordt in haar taken bijgestaan door een coördinatiecel, die het bestuur verzekert en de brug vormt tussen de projecten op het terrein enerzijds en de subsidiërende overheden, de partners en de Stad anderzijds.
Bravvo werkt vooral samen met de gemeentelijke departementen en het OCMW van de Stad Brussel.

Downloaden

Statuten 23 december 2003 (enkel in het Frans)
Statuten 2 mei 2007
Statuten 19 augustus 2008
Ordonnantie betreffende de transparantie 2017

 

Samenstelling van de raad van bestuur

  • Philippe CLOSE, voorzitter
  • Els AMPE, Clémentine BARZIN, Alain COURTOIS, Faouzia HARICHE, Karine LALIEUX, Khalid ZIAN, bestuursleden
  • Catherine LEMAITRE, gemeenteraadslid
  • Veerle BERX, directeur van Bravvo

Subsidiërende overheden & financiering

INTERNE_graph-provenance-pourcentages_NL.png

Bravvo
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 00
02 279 65 09
infopreventie@brucity.be

Coördinatie Communicatie
Kazernestraat 37, 1000 Brussel

Séverine Hébrant, verantwoordelijke
02 279 65 22/21
0491 34 28 72
severine.hebrant@brucity.be

Twitter @asblbravvovzw
Facebook https://www.facebook.com/asblbravvo

Contactformulier 
Laat een bericht achter, wij antwoorden zo snel mogelijk.
Vergeet niet uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.