Sociale bemiddeling

Een aangename buurt? Als de verstandhouding tussen de bewoners goed is, lukt dat. Om dialoog en een goede verstandhouding in de hand te werken, kunt u rekenen op de sociaal bemiddelaar van Bravvo.

1

Kampt uw buurt met problemen?

U kunt bij uw sociaal bemiddelaar terecht om de problemen aan te kaarten en de betrokkenen te ontmoeten. De bemiddelaar steunt uw projecten en activiteiten, elke dag opnieuw. Hij of zij spoort iedereen aan om actief deel te nemen aan het buurtleven.

Sociale bemiddeling vertaalt zich naar een reeks hulpmiddelen waarop u kunt terugvallen:

  • initiatieven die bewoners samenbrengen en uitnodigen om actief deel te nemen;
  • een ruimte waar iedereen terechtkan voor dialoog, informatie of groepsbemiddeling;
  • een infopunt in uw wijk;
  • onthaal, een luisterend oor en zo nodig doorverwijzing bij dagelijkse problemen;
  • de lokale overheden worden op de hoogte gebracht van de problemen in de wijk.

Goed om te weten

Deze buurtdienst is onpartijdig en wordt gratis aangeboden aan alle inwoners van de Stad Brussel.

Contact

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be
 

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijke
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be

 

Downloaden

Flyer

Meer informatie over de Marollenwijk: lesmarolles.be

Contact

Victoria Henaut, sociaal bemiddelaar
Sint-Andriesstraat 4, 1000 Brussel
02 279 65 69
0499 53 74 84                                                                                       
victoria.henaut@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Biser Alekov, sociaal bemiddelaar
Sluismeester Coggestraat 18, 1000 Brussel
02 279 65 28
0492 27 45 98
biser.alekov@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Lionel Galand, sociaal bemiddelaar
Moorsledestraat 54, 1020 Brussel
02 420 99 79
0499 05 88 39
lionel.galand@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Benoît Fockedey, sociaal bemiddelaar
Gebouw 1 - Modelwijksquare, 1020 Brussel
02 279 65 23
0499 99 32 08
benoit.fockedey@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Karim Djebali, sociaal bemiddelaar
148 Versailleslaan, 1120 Bruxelles
0496 27 69 88 
karim.dejbali@brucity.be

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be
 

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijke
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be

Downloaden

Flyer

Algemene informatie over de dienst

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be
 

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijke
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be