Openbare rust & centrale lanen

Woont u in het stadscentrum of hebt u er een handelszaak? Het team van de cel Openbare Rust en Centrale Lanen beantwoordt al uw vragen en biedt oplossingen voor een goed buurtleven in hartje Brussel.

manager de la Tranquillité publique

Luisteren naar buurtbewoners en handelaars

Het team behandelt klachten over overlast in het stadscentrum: nachtlawaai in de uitgaansbuurten, luide muziek, alcoholgebruik in de openbare ruimte, te grote terrassen...

Vaststellingen doen en bemiddelen

De cel evalueert de situatie en neemt contact op met de betrokken partijen om te overleggen en oplossingen te vinden.

Snel tot een oplossing komen

Het is de bedoeling om gevoelige dossiers in verband met overlast en onburgerlijk gedrag zo snel mogelijk op te lossen. Dat kan door een geïntegreerde aanpak: de cel werkt nauw samen met de gemeentediensten (Stedenbouw, Horeca, de juridische dienst, het kabinet van de burgemeester enz.), de politie en de andere diensten van Bravvo, maar ook met de buurtcomités, het middenveld en de handelaars en afgevaardigden van de horeca.

Alle gevoelige onderwerpen behandelen

De cel werkt ook mee aan het beheer van de overlast met betrekking tot de prostitutie in de Alhambrawijk, en samenscholing van personen of het gebruik van drugs in de openbare ruimte.

Als u een klacht wilt indienen wegens overlast of onburgerlijk gedrag in het stadscentrum, kan dat met dit Klachtenformulier.

“Julien Mille” biedt een antwoord op al uw vragen over de centrale lanen: planning van de werven, doorgangsbewijzen, vaststellingen van onburgerlijk gedrag, klachten... Hij zal u onmiddellijk helpen of geeft uw vraag door aan de bevoegde diensten. U kunt hem bereiken via e-mail: julien.mille@brucity.be. Of raadpleeg de site stadscentrum.brussel.be.

Contact

Dienst Openbare Rust en Centrale Lanen
Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel
openbarerust@brucity.be

Maude Glorieux, manager Openbare Rust
02 279 65 25
maude.glorieux@brucity.be

Daphné Phan Lê, adjunct-manager Openbare Rust
02 279 65 36
phandaphne.le@brucity.be

Communicatie Centrale Lanen
Vanessa Goossens, contactpersoon
Julien.Mille@brucity.be
stadscentrum.brussel.be