Openbare rust & centrale lanen

Het team van de dienst Openbare Rust en Centrale Lanen beantwoordt al uw vragen en biedt oplossingen voor een goed buurtleven in Brussel.

1

 Klachtenformulier

Luisteren naar buurtbewoners en handelaars

Het team behandelt klachten over overlast in het stadscentrum met het oog op een goede verstandhouding tussen bewoners en horeca-uitbaters: nachtlawaai in de uitgaansbuurten, luide muziek, alcoholgebruik in de openbare ruimte, te grote terrassen, ...

Vaststellingen doen en bemiddelen

De dienst evalueert de situatie en neemt contact op met de betrokken partijen om te overleggen en oplossingen te vinden.

Snel tot een oplossing komen en actieplannen uitwerken met andere diensten

Om gevoelige dossiers in verband met overlast en wangedrag zo snel mogelijk op te lossen, is een geïntegreerde aanpak vereist. Daarom werkt de cel nauw samen met de gemeentediensten (Stedenbouw, Horeca, de juridische dienst, het kabinet van de burgemeester enz.), de politie en de andere diensten van Bravvo. Ook de buurtcomités, het maatschappelijk middenveld, handelaars en afgevaardigden van de horeca worden bij de aanpak betrokken.

Alle gevoelige onderwerpen behandelen

De dienst draagt daarnaast bij tot de aanpak van overlast door prostitutie in de Alhambrawijk, samenscholingen van personen en drugs- en alcoholgebruik in de openbare ruimte.

“Julien Mille” biedt een antwoord op al uw vragen over de centrale lanen: planning van de werven, doorgangsbewijzen, vaststellingen van onburgerlijk gedrag, klachten... Hij zal u onmiddellijk helpen of geeft uw vraag door aan de bevoegde diensten. U kunt hem bereiken via e-mail: julien.mille@brucity.be. Of raadpleeg de site stadscentrum.brussel.be.

Contact

Dienst Openbare Rust en Centrale Lanen
Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel
openbarerust@brucity.be

Maude Glorieux, manager Openbare Rust
02 279 65 25
maude.glorieux@brucity.be

Daphné Phan Lê, adjunct-manager Openbare Rust
02 279 65 36
phandaphne.le@brucity.be

Communicatie Centrale Lanen
Vanessa Goossens, contactpersoon
Julien.Mille@brucity.be
stadscentrum.brussel.be

Elvira Buijink, dossierbeheerder Openbare Rust en Centrale Lanen
02 279 65 48
elvira.buijink@brucity.be