Op naar actief burgerschap

Achter elke actie van Bravvo schuilt een maatschappelijk project. Het team Jeugd en Burgerschap zet zijn schouders onder de projecten voor jongeren. Ze werken inclusief en transcultureel, met samenwerking, solidariteit en duurzaamheid als belangrijke pijlers. Het uitgangsidee is dat elke jongere een actieve burger in wording is.

1

Dicht bij de jeugd

Jongeren staan, net als het hele doelpubliek van Bravvo, centraal in de activiteiten. Er wordt zo goed mogelijk geluisterd naar hun behoeften en er wordt rekening gehouden met demografische, economische, technologische en ecologische veranderingen. Elk jeugdcentrum en -huis van Bravvo ligt in een specifieke wijk en richt zich in eerste instantie tot de bewoners van die wijk. De diensten zijn bestemd voor iedereen, zonder discriminatie en met respect voor eenieder.

Groeien dankzij projecten

De teams werken voornamelijk educatieve projecten uit voor jongeren. Die projecten moeten in eerste instantie de groepsdynamiek bevorderen via respect en solidariteit. Vervolgens brengen ze de jongeren op informele wijze vaardigheden bij die van pas komen in het dagelijkse leven en waardoor ze verantwoordelijke, actieve, kritische en solidaire burgers worden.

Actief burgerschap aanwakkeren

Samengevat werkt Bravvo naar vier grote doelstellingen toe:

  • ontvoogding
  • autonomie
  • verantwoordelijkheidszin
  • participatie

Samen denken en handelen

Zoals bij elk leerproces wordt burgerschap aangeleerd via uiteenlopende ervaringen in de leefomgeving van jongeren (gezin, school, vrije tijd...).  Het publiek wordt beschouwd als een geheel van burgers die met een collectief antwoord komen en daarnaar handelen. Met andere woorden: samen denken, samen handelen. Zo worden de jeugdcentra en -huizen van Bravvo in feite laboratoria voor democratie en burgerschap.

Algemene info over de dienst

Coördinatie Jeugd en Burgerschap
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 54
jeunesseetcitoyennetebravvo@brucity.be

Marie Cardon de Lichtbuer, verantwoordelijke
02 279 65 08
0497 79 19 23
marie.cardondelichtbuer@brucity.be

Mohamed Yacine Khalifa, adjunct-verantwoordelijke
02 279 66 09
0497 42 93 14
mohamed.khalifa@brucity.be