Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

Bravvo is op zoek naar een preventieadviseur (m/v) voor zijn algemene coördinatie.

Hij werkt onder de verantwoordelijkheid van de directie. Hij adviseert de werkgever, de hiërarchische lijn en de werknemers in het kader van de politiek van risicobeheer. Hij garandeert de applicatie van de wetgeving en de code over het welzijn op het werk.

Als zodanig hij/zij :

  • Hij neemt deel aan de ontwikkeling en de uitvoering van de préventie stratégie.
  • Hij stelt en verzekert  de opvolging van het globaal preventie plan en van de jaarlijkse actie plannen.
  • Hij geeft een beredeneerd advies over alle aspecten die relatief zij aan het welzijn.
  • Hij werkt nauw samen met de interne preventieadviseur psychosociale aspecten voor de uitvoering van opvolging van de incidenten.
  • Hij zet de link met de interne gemeenschappelijke preventiedienst van de stad Brussel (arbeidsgeneeskundige, ingenieur,….)
  • Hij bereidt de dossiers voor relatief aan de Comité voor preventie en bescherming op het werk en rapporteert zijn activiteiten aan het zelfde comité.
  • Hij réaliseert en participeert aan verschillende audits, follow-ups en personeelsopleidingen betreffende hygiëne, veiligheid en welzijn op het werk.
  • Hij stelt verschillende studies en ontwerpt tools eigen aan de noden van het welzijn op het werk.
  • Hij houdt documentatie bij  betreffende welzijn op het werk.
  • Hij participeert/voert de noodzakelijke risico analyses uit en zorgt voor de opvolging mat de verschillende coördinaties.
  • Hij voert pre-verhuis bezoeken, jaarlijkse bezoeken van de lokalen en organiseert de opvolging ervan.
  • Hij zet een reguliere opvolging op van de obligaties inzake verdediging tegen brand (inventaris van de beschermingsmiddelen, updaten van de veiligheidsmappen en interventiedossiers, jaarlijkse evacuatie oefeningen en opvolging van de opleidingen inzake brand.
  • Hij coördineert de opvolging van de medische bewaking.
  • Hij neemt deel aan welkomdagen van nieuwe werknemers.

Zijn profiel:

  • Master in de humane wetenschappen
  • Vorming in preventieadviseur niveau 2
  • Tweetalig FR/NL
  • Animatie en leiding van vergaderingen
  • Risicobeheer
  • Change management
  • Nauwkeurigheid en methode.
  • Goede communicatie.
  • Goede relationele vaardigheden.
  • Overredingsvermogen.
  • Adaptatie en flexibiliteit naargelang de gesprekspartners.
  • Redactionele vermogens
  • Onderhandelingsvermogens.  
  • Overredingsvermogen 

Wij bieden aan:

  • Een contract van onbepaalde duur, deeltijdwerk.
  • Een loon volgens het barema van de Stad Brussel (niveau A1) waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring (onder bepaalde voorwaarden).
  • Diverse extra voordelen: talrijke opleidingsmogelijkheden, voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale verlofdagen, eindejaarspremie, MIVB-abonnement, maaltijdcheques …

Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest verleend door één van de gemeenschappen voor te leggen.

BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun compétenties en maakt geen onderscheid van leeftijd, gender, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.

Uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: 5 april 2020

Solliciteren Printbare versie