Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Jeugd en Burgerschap.

De dienst ondersteunt de ontplooiing, opwekking, autonomie en ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de Stad Brussel. De teams vertalen die doelstellingen door middel van een emancipatorische pedagogische benadering.

De verantwoordelijke van de dienst levert een bijdrage aan de uitwerking van de operationele doelstellingen van de vzw, staat in voor de toepassing ervan in de door de teams ontwikkelde projecten en ziet toe op hun goede uitvoering.

Hij/zij leidt 9 structuren op het hele grondgebied (jeugd- en gemeenschapscentra), samen met een coördinatieteam (adjunct-verantwoordelijke, administratief en logistiek coördinator, coördinatoren jeugdcentrum).

Verantwoordelijkheden:

 • Toepassing van het jeugdbeleid bepaald door het college van de Stad Brussel;
 • Verificatie van de overeenstemming tussen visie en toepassing;
 • Regelmatige aanwezigheid bij de teams en ondersteuning van de coördinatoren van de centra;
 • Personeelsbeheer in samenwerking met de directie en de HR-directie;
 • Financieel beheer in samenwerking met de boekhoudkundige dienst;
 • Beheer van de logistieke noden van de teams.

Taken:

Organisatie – strategie

 • Uitwerken van een algemeen meerjarig actieplan op basis van het meerderheidsakkoord 2018-2024 van de Stad Brussel;
 • Ondersteunen van de teams om het algemene actieplan in jaarlijkse actieplannen om te zetten;
 • Toezicht houden over de toepassing van die actieplannen.

Management – teambeheer

 • Aanwerven, selecteren en evalueren van de medewerkers;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers.

Werking

 • Deelnemen aan of leiden van de vergaderingen en werkgroepen; 
 • Opstellen van nota’s, rapporten enz.;
 • Regelmatig bezoeken van het terrein;
 • Verifiëren van de budgetten van de centra en de projecten, en van de goede uitvoering ervan;
 • Toezien op de goede financiële toestand van de kassa’s van de teams;
 • Toezien op de toepassing van de beste logistieke omstandigheden om de actieplannen uit te voeren.

Profiel:

 • Masterdiploma Humane Wetenschappen (bij voorkeur)
 • Ervaring als leidinggevende en managementvaardigheden
 • Tijdsflexibiliteit (minimaal 1 zaterdag per maand en 2 avonden per week tot 19.30 uur om de teams te volgen)
 • Goede zin voor strategische analyse
 • Goede onderhandelingsvaardigheden
 • Zin voor vereniging
 • Aanpassingsvermogen
 • Luisterbereidheid

Ons aanbod:

 • Een motiverende werkomgeving
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A4, oftewel 4032,12 euro bruto per maand bij 5 jaar ervaring). Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht).
 • Uiteenlopende bijkomende voordelen: tal van opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de betaling van het remgeld door de Stad voor medische verzorging voor uzelf en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Indien u een diploma in het buitenland hebt behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.
Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier.

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Uiterste datum: 18/11/2020

Solliciteren Printbare versie

De vzw BRAVVO is voor haar cel Gemeenschapswachten op zoek naar een Verantwoordelijke Gemeenschapswachten (M/V)

De coördinator draagt bij tot de uitwerking van de operationele doelstellingen van de vzw en staat in voor de verspreiding, implementatie en correcte uitvoering ervan binnen de teams.

Door hun dagelijkse aanwezigheid in tal van wijken kunnen de gemeenschapswachten incidenten voorkomen en waken over het welzijn van de bewoners. De aanwezigheid van de gemeenschapswachten in de openbare ruimte is geruststellend en versterkt het gevoel van veiligheid. Ze zijn immers vertrouwd met het leven in de wijk en kunnen zo bronnen van overlast sneller opmerken, denk maar aan problemen inzake netheid, defecte verlichting, sluikstorten, beschadigd straatmeubilair, wangedrag enz. Hun vaststellingen worden dagelijks overgemaakt aan de bevoegde gemeentediensten. Het doel? Een aangename leefomgeving behouden. De gemeenschapswachten van de Stad Brussel zijn niet beëdigd en hebben dus geen autoriteit. Als preventiemedewerkers staan ze ten dienste van de bewoners. Ze bieden dus veeleer een luisterend oor en dragen communicatie hoog in het vaandel.

De coördinator staat samen met een coördinatieteam (adjunct-verantwoordelijke, administratief assistenten, teamleiders en adjunct-teamleiders) rechtstreeks aan het hoofd van 180 medewerkers die van maandag tot vrijdag, van 7.30 u. tot 22 u. actief zijn in de wijken Centrum, Noord, Marollen, Laken en Neder-Over-Heembeek, en van 18.30 u. tot 2 u. in de wijken Dansaert, Marollen en Laken.

Verantwoordelijkheden:

 • Het projectbeheer met de doelstellingen als uitgangspunt;
 • De uitwerking van ontwikkelingsstrategieën voor de cel;
 • Het personeelsbeheer voor de cel;
 • De vertegenwoordiging van de cel en de vzw.

Taken:

 • Projecten en acties opzetten, ondersteunen en sturen met het oog op de projectdoelstellingen (methodologische ondersteuning), en samen met de werknemers waken over de evolutie en ontwikkeling van het project op lange termijn (inhoud en omkadering);
 • De projecten en acties bijsturen zodat de cel Gemeenschapswachten kan evolueren;
 • Meewerken aan het aanwervingsproces voor de cel in samenwerking met de dienst HR;
 • Waken over de goede werkomstandigheden voor de celmedewerkers, overeenkomstig de wetgeving;
 • Bijscholingen en opleidingen voor de celmedewerkers organiseren in samenwerking met de dienst HR en in lijn met het opleidingsplan;
 • De dagelijkse activiteiten van de personeelsleden coördineren;
 • Nieuwe medewerkers binnen de cel verwelkomen en erop toezien dat hun rechtstreekse overste zich over hen ontfermt;
 • Het waardevolle werk van de cel in de verf zetten en de cel vertegenwoordigen tijdens interne of externe vergaderingen waarop de aanwezigheid van de coördinator nodig of gewenst is;

Profiel:

 • U beschikt over een masterdiploma (bij voorkeur in Humane Wetenschappen)
 • U hebt ervaring in de coördinatie van gedecentraliseerde teams; 
 • U hebt minstens vijf jaar ervaring in teambeheer;
 • U bent luister- en communicatievaardig;
 • U bent organisatorisch aangelegd en in staat om informatie over te brengen; 
 • U bent stressbestendig;
 • U kunt anticiperend en georganiseerd te werk gaan;
 • U bent in staat om een team te leiden en te motiveren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten;
 • U bent Frans- of Nederlandstalig en beschikt over een actieve kennis van de tweede landstaal (zowel schriftelijk als mondeling);

Wij bieden:

 • Een motiverende job ten dienste van de bewoners van de gemeente Brussel;
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A4, oftewel 4032,12 euro bruto per maand bij 5 jaar ervaring). Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht).
 • Uiteenlopende bijkomende voordelen: tal van opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de betaling van het remgeld door de Stad voor medische verzorging voor uzelf en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).


Indien u een diploma in het buitenland hebt behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.

Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier.

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Uiterste datum: 15/11/2020

Solliciteren Printbare versie