Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO is op zoek voor de dienst jeugd en burgerschap naar een Straathoekwerker (m/v/x).

De straathoekwerker heeft als missie om het doelpubliek (jongeren en onstabiel publiek) te resocialiseren en te empoweren door zich beschikbaar te maken op straat en door het gebruiken van netwerken.

In dit verband, hij/zij:

 • Is aanwezig op straat en toont zijn disponibiliteit voor het doelpubliek aan (specifieke buurten, benaderen en toenaderen van het doelpubliek).
 • Ondersteund de verzoeken van het publiek op individuele basis( luisteren, ondersteuning, oriëntatie).
 • Integreert het doel-publiek door structurerende acties met als doel hen te resocialiseren en te empoweren.
 • Ontwikkelt contactpunten en werkt in een netwerk om een aangepaste antwoord te bieden aan de problematieken van zijn publiek (participatie aan de lokale partnerschappen en platformen,…)
 • Observeert en participeert aan de analyse van de wijk (analyse van de problématieken van de wijk en schakel voor de gemaakte verstellingen).
 • Werkt aan de reductie van de risico’s verbonden aan drugsverslaving.
 • Voed de rapporten en rapporteer aan zijn hiërarchie.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent…).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Kennis van de methodologie van sociaal straatwerk;
 • Kennis van de institutionele schakels en van de sociale middelen;
 • Kennis in systematisering is een bijkomende troef;

Attitude

 • Goed relationeel gevoel;
 • In staat om te luisteren;
 • Assertiviteit;
 • Adaptatie vermogen;
 • Initiatief  kunnen nemen;
 • Vermogen om in team verband te werken alsook op een autonome manier;
 • Vermogen om zijn werk en tijd te structuren;
 • Vermogen om het publiek te verantwoordelijken;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 


AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B1 oftewel 2.293,03 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Jeugd en Burgerschap.

De dienst ondersteunt de ontplooiing, opwekking, autonomie en ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de Stad Brussel. De teams vertalen die doelstellingen door middel van een emancipatorische pedagogische benadering.

De verantwoordelijke van de dienst levert een bijdrage aan de uitwerking van de operationele doelstellingen van de vzw, staat in voor de toepassing ervan in de door de teams ontwikkelde projecten en ziet toe op hun goede uitvoering.

Hij/zij leidt 9 structuren op het hele grondgebied (jeugd- en gemeenschapscentra), samen met een coördinatieteam (adjunct-verantwoordelijke, administratief en logistiek coördinator, coördinatoren jeugdcentrum).

Verantwoordelijkheden:

 • Toepassing van het jeugdbeleid bepaald door het college van de Stad Brussel;
 • Verificatie van de overeenstemming tussen visie en toepassing;
 • Regelmatige aanwezigheid bij de teams en ondersteuning van de coördinatoren van de centra;
 • Personeelsbeheer in samenwerking met de directie en de HR-directie;
 • Financieel beheer in samenwerking met de boekhoudkundige dienst;
 • Beheer van de logistieke noden van de teams.

Taken:

Organisatie – strategie

 • Uitwerken van een algemeen meerjarig actieplan op basis van het meerderheidsakkoord 2018-2024 van de Stad Brussel;
 • Ondersteunen van de teams om het algemene actieplan in jaarlijkse actieplannen om te zetten;
 • Toezicht houden over de toepassing van die actieplannen.

Management – teambeheer

 • Aanwerven, selecteren en evalueren van de medewerkers;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers.

Werking

 • Deelnemen aan of leiden van de vergaderingen en werkgroepen; 
 • Opstellen van nota’s, rapporten enz.;
 • Regelmatig bezoeken van het terrein;
 • Verifiëren van de budgetten van de centra en de projecten, en van de goede uitvoering ervan;
 • Toezien op de goede financiële toestand van de kassa’s van de teams;
 • Toezien op de toepassing van de beste logistieke omstandigheden om de actieplannen uit te voeren.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Masterdiploma Humane Wetenschappen (bij voorkeur) 

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk;
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching;
 • Tijdsflexibiliteit (minimaal 1 zaterdag per maand en 2 avonden per week tot 19.30 uur om de teams te volgen);

Attitude

 • Goede zin voor strategische analyse
 • Goede onderhandelingsvaardigheden
 • Zin voor vereniging
 • Aanpassingsvermogen
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring als leidinggevende en managementvaardigheden
 • Minstens 5 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau A4 oftewel 4364,37€ bruto per maand bij 5 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 30/10/2022

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een gespecialiseerde opvoeder (M/V/X) met het oog op de lancering van het project Vista. Dat project voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken. Het moet meer bepaald hun autonomie vergroten, hun herinschakeling op school ondersteunen en/of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor steunt het project op vier begeleidingsvormen die gelijktijdig, achtereenvolgens of afwisselend kunnen worden ingeroepen, in functie van de behoeften en situatie van de jongere in kwestie: individuele opvolging / stages / opleidingen / verwante activiteiten.

De gespecialiseerde opvoeder stuurt en beheert het Vista-project, dat voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken, door meer bepaald hun autonomie te vergroten, hun herinschakeling op school te ondersteunen en/of hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het project bevat ook een stageprogramma (schilder, poetshulp, verzorgende enz.) om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te vermijden dat ze afhaken.

De gespecialiseerde opvoeder: 

 • treedt op als aanspreekpunt voor de individuele opvolging van jongeren binnen het project;
 • voert individuele gesprekken met de jongeren en bereidt indien nodig, een doorverwijzing voor naar de meest aangewezen organisaties voor opvang en begeleiding (voornamelijk naar partners van het project);
 • brengt de beschikbare en relevante diensten voor de opvolging van de jongeren in kaart in samenwerking met de interne diensten van Bravvo (schoolbegeleiding, diensten voor geestelijke gezondheid, juridische bijstand enz.) met het oog op doorverwijzingsmogelijkheden;
 • organiseert indien nodig, gezamenlijke tussenkomsten met partners (Job- en Opleidingshuis, Nota Bene enz.) of andere aangewezen dienstverleners voor deelnemende jongeren (kennismaking met een beroep, bedrijfsbezoek enz.);
 • ziet toe op een goede coördinatie van de diensten en partnerverenigingen in het project;
 • ziet erop toe dat de stages beantwoorden aan de doelstellingen die de vzw en de dienst vooropstellen;
 • helpt de stagebegeleider bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en de pedagogische aspecten ervan;
 • werkt indien nodig mee aan de stages voor de jongeren;
 • evalueert, organiseert en realiseert de nodige acties die de toekomst van het project moeten veiligstellen, ook na afloop van het wijkcontract;
 • stelt pedagogische dossiers op voor het project en waakt over de uitvoering ervan binnen de verschillende deelaspecten (gesprekken, stages, groepsactiviteiten).


UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor in humane wetenschappen;

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U bent vertrouwd met de werkwijze van straathoekwerk;
 • U bent vertrouwd met de beschikbare opvanginstellingen en sociale partners;
 • U beschikt over voldoende schrijfvaardigheid. 
 • Project management ervaring

Persoonlijke vaardigheden 

 • U beschikt over analytisch vermogen en kunt behoeften inschatten;
 • U kunt goed overweg met mensen en kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich flexibel opstellen;
 • U gaat proactief te werk en neemt initiatief;
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 • U kunt uw werk en tijd goed indelen;
 • U slaagt erin een publiek te responsabiliseren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wilt zich voor de gemeenschap inzetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014 (niveau B1) waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Een dynamische werkomgeving.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De vzw Bravvo is op zoek naar een Hoofdteamverantwoordelijke - nachtcel (m-v-x) voor de pijler Gemeenschapswachten. Als hoofdteamverantwoordelijke (m-v-x) staat u in voor de begeleiding, aansturing en coördinatie van de teams en de teamverantwoordelijken van de pijler. U coördineert en superviseert de correcte uitvoering van de taken op het terrein in lijn van de doelstellingen die de directie vooropstelt. U onderhoudt rechtstreeks contact met de teamleden en wijst hen op hun verantwoordelijkheden binnen de job. Via uw aanwezigheid op het terrein biedt u de nodige ondersteuning. 

U bent de schakel tussen de operationele cel en de directeur of adjunct-directeur van de pijler.

Jobinhoud: 

 • De correcte uitvoering van de taken op het terrein coördineren en monitoren, in aansluiting op de doelstellingen van de directie; 
 • De teams ondersteunen, coachen en evalueren; een goede teamspirit nastreven;
 • De taken organiseren en verdelen; toezien op de naleving van de werktijden en prestaties van de teamleden; het dagelijkse beheer van de teams in goede banen leiden; 
 • Alle informatie centraliseren en deelnemen aan de besluitvorming inzake functioneringsevaluaties en de organisatie van het werk;
 • De vaststellingen op het terrein rapporteren aan de afdelingen van Bravvo of aan de bevoegde diensten, partners en/of overheden; 
 • Een werkplan opmaken, de planning bewaken en handhaven; vergaderingen leiden rond de voortgang van de activiteiten; de risico’s evalueren en reflecteren over alternatieven;
 • De medewerkers ondersteunen bij de uitvoering van beslissingen van leidinggevenden; de teamvergaderingen leiden en aansturen; 
 • Actief deelnemen aan diverse aspecten van het personeelsbeheer (opleidingen, stiptheid, verloven, conflictoplossing ...);
 • Het administratieve luik van de dienst beheren en controleren (uurroosters, planning op het terrein, bestellingen van materiaal en uniformen ...); crisissituaties aanpakken en oplossingen aanreiken;
 • Instaan voor de eerstelijnscommunicatie omtrent de verantwoordelijkheden van de job en de teams ondersteunen door op het terrein aanwezig te zijn.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Getuigschrift hoger secundair onderwijs 

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Het met goed gevolg doorlopen van de opleiding tot vredeshandhaver en het psychotechnisch examen zijn verplichte voorwaarden voor de uitoefening van de functie.

Technische vaardigheden 

 • U beschikt over goede IT-vaardigheden;
 • U hebt een vlotte pen.

Persoonlijke vaardigheden 

 • U hebt een luisterend oor;
 • U kunt groepen aansturen en teams coachen;
 • U beschikt over kennis en vaardigheden inzake teamcoördinatie en -management;
 • U kunt groepsactiviteiten en vergaderingen in goede banen leiden;
 • U bent organisatorisch aangelegd;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring 

 • Minstens drie jaar ervaring in een omgeving van gemeenschapswachten wordt als essentieel beschouwd;
 • U hebt minstens drie jaar ervaring in teambeheer.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014 (niveau C4) waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Een wisselend uurrooster (dag/nacht) afhankelijk van de organisatie van het werk;
 • Eindejaarspremie;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Voordeeltarief voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste datum voor kandidaatstelling: 23/10/2022

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een beperking aan om te solliciteren. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdcentrum  (m-v-x)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdcentrum (m-v-x) heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching.

Attitude

 • Projectbeheer;
 • Analytische geest en zin voor synthese;
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B4 oftewel 3.574,09€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 23/10/2022

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de gemeentelijke preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De adjunct-verantwoordelijke staat de verantwoordelijke bij in het dagelijks operationeel beheer van de dienst Gemeenschapswachten (180 medewerkers). De gemeenschapswachten zijn van maandag tot vrijdag – van 7.30 tot 22 uur – actief met een coördinatieteam in de Brusselse centrumwijken, de Noordwijk, de Marollen, Laken en Neder-Over-Heembeek en van 18.30 tot 2 uur in de Dansaertwijk, de Marollen en Laken.

Taken 

 • neemt deel aan, leidt of ondersteunt de verschillende teamvergaderingen;
 • is regelmatig aanwezig op het terrein;
 • werkt in overleg met de verantwoordelijke de (individuele en collectieve) opleidingsplannen uit van de werknemers binnen deze pijler en verstrekt, waar nodig, (interne) opleidingen;
 • motiveert de medewerkers binnen de eigen cel en stimuleert dienstoverschrijdende acties en projecten binnen de vzw;
 • zet binnen het eigen bevoegdheidsdomein interne en externe samenwerkingsverbanden op om de daadkracht binnen de pijler te bevorderen;
 • begeleidt de medewerkers bij de problemen waar zij mee geconfronteerd worden en in hun zoektocht naar oplossingen;
 • werkt samen met de interne evaluatiedienst mee aan een procedure om de projecten en acties die door de pijler worden ondernomen, te evalueren;
 • denkt mee over de inhoud en het verloop van de projecten;
 • stelt nota’s, projectfiches, memorandums, situatieschetsen enz. op;
 • fungeert als back-up tijdens de afwezigheid van de verantwoordelijke.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Master of bachelor, bij voorkeur in menswetenschappen 

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • Perfecte kennis van IT-tools; 
 • Goede analytische vaardigheden en synthetisch vermogen.

Persoonlijke vaardigheden 

 • U bent luistervaardig en communicatief sterk;
 • U kunt informatie verzamelen en laten doorstromen;
 • U bent stressbestendig;
 • U denkt proactief mee en kunt de taken organiseren; 
 • U bezit managementvaardigheden en kunt een team motiveren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten;
 • U bent flexibel (de dienst Gemeenschapswachten is actief tussen 7.30 en 2 uur).

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring 

 • U hebt minstens twee jaar ervaring in teambeheer;
 • Ervaring in de preventiesector is een troef;
 • Ervaring in de coördinatie van gedecentraliseerde teams is een pluspunt.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 •  Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014, (niveau A1 - € 3375,53 bruto/maand voor 0 jaar ervaring of niveau B4 - € 3.296,11 bruto/maand voor 0 jaar ervaring);
 • Relevante ervaring wordt in rekening gebracht;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Eindejaarspremie;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 28/10/2022

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie