Onze vacatures

Postuleren

BRAVVO is voor haar cel Bemiddeling op zoek naar een klasgroepbemiddelaar (M/V/X).

De klasgroepbemiddelaar werkt rond de preventie en het beheer van conflicten binnen klasgroepen. De klasgroepbemiddelaar werkt samen met de interne bemiddelaars die aanwezig zijn in bepaalde secundaire scholen van de Stad Brussel, en is ook actief in andere scholen op het Brusselse grondgebied, volgens specifieke bepalingen.

Taken

 • Een dienstenaanbod uitwerken en vormgeven (leidraad voor bemiddeling - samenwerkingsmodaliteiten), dat binnen scholen voorgesteld en verspreid kan worden;
 • Een constructieve samenwerking tot stand brengen en onderhouden met de scholen op het Brusselse grondgebied;
 • Een diagnose stellen van de conflictsituatie, samen met de verschillende spelers binnen de school;
 • Het onderwijzend personeel actief laten bijdragen om het conflict te bezweren;
 • Een bemiddelingsproces voorstellen in de klas, na de uitwerking van een precieze werkmethode (aard van de ontmoetingen, behandelde onderwerpen, aantal ontmoetingen enz.);
 • Nieuwe communicatiestrategieën uitwerken met de groep en toezien op de verdere opvolging van de situatie;
 • De tussenkomst afronden en evolueren met de partijen die betrokken zijn in het conflict;
 • Samenwerken met de andere interne diensten van de school;
 • Een nauw contact met het professionele netwerk rond schoolverzuim tot stand brengen en onderhouden.

Profiel

 • Een masterdiploma in humane wetenschappen
 • Een getuigschrift inzake bemiddeling is een troef
 • Kennis van bemiddelingstechnieken en conflictbeheer
 • Minstens 3 jaar ervaring in het schoolmilieu
 • Actief kunnen luisteren
 • Analytisch vermogen
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Zich kunnen aanpassen naargelang de gesprekspartners
 • Een teamspeler zijn
 • Vlot zijn in de omgang met mensen
 • Duidelijk kunnen communiceren, zowel mondeling als schriftelijk
 • U staat volledig achter de waarden van Bravvo (sociale cohesie en multiculturaliteit) en stelt zich graag ten dienste van het publiek.
 • U bent Frans- of Nederlandstalig en beschikt minstens over een passieve kennis van de tweede landstaal (schriftelijk en mondeling).

Ons aanbod

 •  
 • Een motiverende werkomgeving.
 • Een voltijds contract
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1), met inachtneming van relevante ervaring (onder bepaalde voorwaarden).
 • Indien u een diploma in het buitenland heeft behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.
 • Verschillende bijkomende voordelen: talrijke opleidingsmogelijkheden, tussenkomst in gezondheidskosten in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale vakantiedagen, MIVB-abonnement, eindejaarspremie ...

Is deze job iets voor u? Aarzel dan zeker niet om uw cv en motivatiebrief per e-mail te versturen naar bravvo-jobs@brucity.be, met “20-MGC-001” als referentie. Kandidaatstellingen zonder verwijzing naar deze werkaanbieding komen niet in aanmerking.

Eindatum : 03/02/2020

BRAVVO zoekt een Coördinator van het communautaire centrum  (M/V/X)  voor de As Jeugd en Burgerschap

De jeugd as ondersteund de ontwikkeling van een actieve burgerschap van de inwoners van de stad Brussel via 5 jeugdcentrums, 2 communautaire centrums en 1 jeugdhuis geïmplementeerd in verschillende wijken van de gemeente. De teams mikken op de activering van hun inwoners doormiddel van emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen.

De Coördinator van het Communautaire centrum heeft als missie het beheer van het Communautaire centrum, in al zijn aspecten.

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen.
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

Profiel :

 • Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen). (sudie niveau vereist)
 • Teambeheer
 • Capaciteit om partnerschappen op te bouwen en te onderhouden.
 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.
 • Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • Projectbeheer.
 • Analytische geest.
 • Zin voor synthese.
 • Actieve luistervaardigheden.
 • Redactionele vaardigheden.
 • Goede relationele vaardigheden.
 • Goede communicatievaardigheden.
 • Flexibiliteit.
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening.
 • Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere taal.

Wij bieden aan:

 • Een jonge en motiverende werkomgeving
 • Een voltijdse contract onbepaalde duur
 • Een loon volgens het barema van de Stad Brussel (B4) waarbij rekening wordt gehouden met relevante ervaring.
 • Diverse extra voordelen: talrijke opleidingsmogelijkheden, voordelige gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de Stad, extralegale verlofdagen, MIVB-abonnement,…
 • Werkuren: van 12 u tot 19.30 u. en van dinsdag tot zaterdag.

Indien u uw diploma in het buitenland behaald hebt, vragen wij u een gelijkwaardigheidsattest voor te leggen.

Als dit profiel bij jou past, stuur ons dan snel je CV en je sollicitatiebrief per e-mail naar bravvo-jobs@brucity.be met de vermelding "20-CCC-002". Kandidaturen die het jobaanbod niet als onderwerp vermelden zullen niet in aanmerking worden genomen.

Uiterste indieningsdatum van de kandidaturen: 03/02/2020