Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Jeugd en Burgerschap.

De dienst ondersteunt de ontplooiing, opwekking, autonomie en ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de Stad Brussel. De teams vertalen die doelstellingen door middel van een emancipatorische pedagogische benadering.

De verantwoordelijke van de dienst levert een bijdrage aan de uitwerking van de operationele doelstellingen van de vzw, staat in voor de toepassing ervan in de door de teams ontwikkelde projecten en ziet toe op hun goede uitvoering.

Hij/zij leidt 9 structuren op het hele grondgebied (jeugd- en gemeenschapscentra), samen met een coördinatieteam (adjunct-verantwoordelijke, administratief en logistiek coördinator, coördinatoren jeugdcentrum).

Verantwoordelijkheden:

 • Toepassing van het jeugdbeleid bepaald door het college van de Stad Brussel;
 • Verificatie van de overeenstemming tussen visie en toepassing;
 • Regelmatige aanwezigheid bij de teams en ondersteuning van de coördinatoren van de centra;
 • Personeelsbeheer in samenwerking met de directie en de HR-directie;
 • Financieel beheer in samenwerking met de boekhoudkundige dienst;
 • Beheer van de logistieke noden van de teams.

Taken:

Organisatie – strategie

 • Uitwerken van een algemeen meerjarig actieplan op basis van het meerderheidsakkoord 2018-2024 van de Stad Brussel;
 • Ondersteunen van de teams om het algemene actieplan in jaarlijkse actieplannen om te zetten;
 • Toezicht houden over de toepassing van die actieplannen.

Management – teambeheer

 • Aanwerven, selecteren en evalueren van de medewerkers;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers.

Werking

 • Deelnemen aan of leiden van de vergaderingen en werkgroepen; 
 • Opstellen van nota’s, rapporten enz.;
 • Regelmatig bezoeken van het terrein;
 • Verifiëren van de budgetten van de centra en de projecten, en van de goede uitvoering ervan;
 • Toezien op de goede financiële toestand van de kassa’s van de teams;
 • Toezien op de toepassing van de beste logistieke omstandigheden om de actieplannen uit te voeren.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Masterdiploma Humane Wetenschappen (bij voorkeur) 

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk;
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching;
 • Tijdsflexibiliteit (minimaal 1 zaterdag per maand en 2 avonden per week tot 19.30 uur om de teams te volgen);

Attitude

 • Goede zin voor strategische analyse
 • Goede onderhandelingsvaardigheden
 • Zin voor vereniging
 • Aanpassingsvermogen
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring als leidinggevende en managementvaardigheden
 • Minstens 5 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau A4 oftewel 4032,03€ bruto per maand bij 5 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 25/11/2021

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

Bravvo is voor zijn As Bemiddeling op zoek naar een adjunct-verantwoordelijke (m/v/x) 


Verantwoordelijkheden:

 • Methodologische en pedagogische begeleiding bieden aan de teams op het terrein; 
 • Instaan voor de communicatie met de medewerkers en het bestuur; 
 • De operationele leiding voeren over de teams; 
 • Dienstoverschrijdende ondersteuning bieden;
 • De taken van de hoofdverantwoordelijke indien nodig overnemen. 

De adjunct-verantwoordelijke:

Management – teambeheer

 • leidt of ondersteunt de vergaderingen en werkgroepen;
 • begeleidt de medewerkers bij de problemen waar zij mee geconfronteerd worden en in hun zoektocht naar oplossingen;
 • stimuleert de interne samenwerking binnen de cel en dienstoverschrijdende samenwerkingen tussen de activiteiten en projecten van Bravvo;
 • treedt op als aanspreekpunt bij afwezigheid van de hoofdverantwoordelijke.

Projectbeheer - pedagogie

 • ondersteunt de hoofdverantwoordelijke bij de begeleiding van de medewerkers in de projectcyclus, meer bepaald:
 • de omkadering: de noden, doelgerichtheid en strategische doelstellingen bepalen;
  • de uitwerking: het project, de methodes, de processen en de vereiste middelen omschrijven;
  • de opvolging: het project afronden en evalueren.
 • ondersteunt de medewerkers bij de uitvoering van de projecten (planning, overleg, methodologische ondersteuning);
 • stelt externe samenwerkingsverbanden voor die nuttig kunnen zijn voor de uitvoering van de projecten.

Organisatie – strategie

 • overlegt mee over de inhoud en het verloop van de projecten;
 • draagt bij tot de evaluatie van de activiteiten en projecten;
 • helpt bij de uitwerking van een individueel en collectief opleidingsplan voor de medewerkers van de cel.

Werking

 • helpt de hoofdverantwoordelijke bij de opstelling van samenvattingen, verslagen, teksten en nota's in functie van de activiteiten binnen de cel en op het terrein;
 • brengt tegelmatig een bezoek aan het terrein.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

- Master in de humane wetenschappen ;

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.


Technische kennis

 • Je hebt een goede kennis van de sector;
 • Je hebt ervaring in een coördinatiefunctie;
 • Je hebt kennis van de juridische, psychologische en sociale diensten in de regio;

Attitude

 • U bent in staat groepen te leiden en medewerkers en teams te motiveren;
 • U kunt groepsactiviteiten en vergaderingen in goede banen leiden;
 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden;
 • U staat open voor overleg, kunt zich flexibel opstellen en bent vlot in de omgang; 
 • U staat volledig achter de waarden van Bravvo, met name sociale cohesie en multiculturaliteit;
 • U stelt zich graag ten dienste van de burgers;Talenkennis
 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • U hebt minstens vijf jaar ervaring op het vlak van teambeheer;
 • Je hebt ervaring in een coordinatiefunctie;


AANBORD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1, oftewel 3.459,69 € bruto per maand bij 5 jaar ervaring);
 • Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht);
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 25/11/2021

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdcentrum  (m-v-x)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdcentrum (m-v-x) heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching.

Attitude

 • Projectbeheer;
 • Analytische geest en zin voor synthese;
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B4 oftewel 3.301,93€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 22/11/2021

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie