Onze vacatures

Postuleren

De sociale en wijkbemiddelaar stelt, door zijn diepgaande kennis van een wijk, projecten voor die de inwoners van een buurt toelaten om een actieve rol op te nemen als actor in zijn wijk met als doel de potentiele collectieve conflicten te verminderen.

Takenpakket :

 • Identificeert de noden en fenomenen specifiek aan de wijk en stelt een lokale diagnostiek ;
 • Initieert en ondersteunt projecten die banden tussen verschillende actoren in een wijk creëert (inwoners, openbare diensten en handelaren, …);
 • Ontwikkelt en leidt  contacten met het associatief netwerk (privé en publiek) van de wijk;
 • Werkt samen met verschillende diensten van Bravvo over de fenomenen in de wijk;
 • Onthaalt en antwoordt op de vragen van de inwoners. Hij stuurt ze door indien nodig naar de betrokken diensten;
 • Stelt bemiddeling acties op om conflicten in openbare ruimtes te voorkomen en te beheren.

Profiel :

 • Master in de humane wetenschappen ( in het bijzonder sociologie, criminologie,…)
 • Een getuigschrift “bemiddeling” is een bijkomende troef
 • Ervaring van minstens 3 jaar is onontbeerlijk
 • Beheersen van  individuele begeleidingstechnieken
 • Beheersen van instrumenten voor bemiddeling
 • Conflictbeheer
 • Ervaring in projectbeheer
 • Actieve luistervaardigheid
 • Analysevermogen
 • Zelfstandigheid
 • Aanpassingsvermogen naargelang de gesprekspartners
 • Teamspirit
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatie
 • Zin voor organisatie
 • Team spirit en capaciteit om in een multidisciplinaire teams te werken
 • Franstalig of Nederlandstalig, actieve kennis van de tweede landstaal

Wij bieden aan :

 • Een motiverende werkomgeving.
 • Een contract met onbepaalde duur; voltijds
 • Een vergoeding volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau A1), relevante ervaring wordt in acht genomen (onder bepaalde voorwaarden).
 • Zou u een diploma in het buitenland verkregen hebben is een erkenning verleend door één van de gemeenschappen noodzakelijk.
 • Verschillende aanvullende voordelen: talrijke mogelijkheden voor opleidingen, voordelen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de stad, extralegale verlofdagen, MIVB abonnement, eindejaarspremie,…

Herkent u zichzelf in dit profiel, twijfel niet om ons uw CV en motivatiebrief door te sturen via mail op het adres bravvo-jobs@brucity.be onder de referentie 19-MS-024”. Alle kandidaturen die de referentie niet gebruiken worden niet in acht genomen.

Streefdatum : 04/09/2019

BRAVVO is op zoek naar een  Team verantwoordelijk HR-administratie (V/M/X) voor zijn HR-Administratiedienst.

Verantwoordelijkheden :

De Team verantwoordelijk HR-administratie piloot en implementeert, onder toezicht van het management, de activiteiten van de afdeling HR-administratie om een ​​transparant, effectief HR-beleid vast te stellen dat de loopbaanontwikkeling van werknemers bevordert.

De Team verantwoordelijk HR-administratie werkt nauw samen met de Directie en ondersteunt de diensthoofden in hun HR-opdracht.

De Team verantwoordelijk HR-administratie geeft leiding aan een team van 3 medewerkers.

Als zodanig, hij / zij:

 • Piloot de optimalisatie, standaardisatie en digitalisering van procedures voor personeelsbeheer (binnenkomst/vertrek, opvolging van contracten en wijzigingen, opschorting van contracten, monitoring van uitkeringen en ziekten, arbeidsongevallen, controle, enz.);
 • Organiseert en begeleidt de bewaking van geschillen met betrekking tot voordelen, loonadministratie, beloning en loon (automatisering van schalen, communicatie met het sociaal secretariaat, enz.);
 • Assisteert en adviseert het management tussen onderwerpen besproken met maatschappelijke overlegorganen (onderhandelingen, gereguleerde arbeid, toepassing van nieuwe maatregelen, ...);
 • Verbetert de communicatie met andere afdelingen en een echt partnerschap voor een optimaal beheer van HR-bestanden;
 • Piloot en neemt deel aan projecten met betrekking tot het personeelsbeleid;
 • organiseert en begeleidt van reacties van de openbare dienst en de vraag van individuen en reizigers, evenals de visie en de organisatiestrategie;
 • organiseert HR-rapportage (effecten, afwezigheden, omzet, arbeidsongevallen, veranderingen in beloning);
 • Werkt samen met de afdeling HR-ontwikkeling bij de implementatie van wereldwijde HR-managementtools (loopbaanbewaking, software voor gegevensbeheer, enz.);
 • Houdt toezicht op het werk van de drie medewerkers en coach hun taken;
 • Informeert actief  sociale en wettelijke veranderingen en verspreidt informatie over de managementrichting en alle betrokken partijen.
 • Houdt de kalender up-to-date van wettelijke verplichtingen met betrekking tot de dienst en zet de nodige acties in om deadlines te respecteren.

Profiel :

 • Master in Human Ressources of relevant master
 • Minimum 4 jaar ervaring in meerdere van bovengenoemde domeinen
 • Ervaring met het aansturen van kleine teams
 • Handige kennis van de regelgeving en wettelijk kader
 • Actieve kennis van de landstalen Frans en Nederlands
 • Assertieve communicator die in  staat is om zich in zijn/haar communicatie aan te passen aan verschillende interne en externe partijen
 • Striktheid  en discretie
 • Project management

Wij bieden aan:

 • Een motiverende werkomgeving.
 • Een onbepaald contract, voltijds.
 • Een loon volgens de barema’s van de stad Brussel (niveau A1), relevante ervaring wordt in acht genomen (onder bepaalde voorwaarden).
 • Verschillende aanvullende voordelen: talrijke mogelijkheden voor opleidingen, voordelen voor de gezondheidszorg in de ziekenhuizen van de stad, extralegale verlofdagen, MIVB abonnement, eindejaarspremie,…

Zou u een diploma in het buitenland verkregen hebben is een equivalentie verleend door één van de gemeenschappen noodzakelijk.

Erkent u zichzelf in dit profiel, twijfel niet om ons u CV en motivatiebrief doortesturen via mail op het adres bravvo-jobs@brucity.be onder de referentie “19-RRHA-025”. Alle kandidaturen die de referentie niet gebruiken worden niet in acht genomen.

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun compétenties en maakt geen onderscheiding van leeftijd, gender, etniciteit, geloof, handicap of nationaliteit.

Sluitingsdatum : 08/09/2019