Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO is op zoek voor de dienst jeugd en burgerschap naar een Straathoekwerker (m/v/x).

De straathoekwerker heeft als missie om het doelpubliek (jongeren en onstabiel publiek) te resocialiseren en te empoweren door zich beschikbaar te maken op straat en door het gebruiken van netwerken.

In dit verband, hij/zij:

 • Is aanwezig op straat en toont zijn disponibiliteit voor het doelpubliek aan (specifieke buurten, benaderen en toenaderen van het doelpubliek).
 • Ondersteund de verzoeken van het publiek op individuele basis( luisteren, ondersteuning, oriëntatie).
 • Integreert het doel-publiek door structurerende acties met als doel hen te resocialiseren en te empoweren.
 • Ontwikkelt contactpunten en werkt in een netwerk om een aangepaste antwoord te bieden aan de problematieken van zijn publiek (participatie aan de lokale partnerschappen en platformen,…)
 • Observeert en participeert aan de analyse van de wijk (analyse van de problématieken van de wijk en schakel voor de gemaakte verstellingen).
 • Werkt aan de reductie van de risico’s verbonden aan drugsverslaving.
 • Voed de rapporten en rapporteer aan zijn hiërarchie.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent…).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Kennis van de methodologie van sociaal straatwerk;
 • Kennis van de institutionele schakels en van de sociale middelen;
 • Kennis in systematisering is een bijkomende troef;

Attitude

 • Goed relationeel gevoel;
 • In staat om te luisteren;
 • Assertiviteit;
 • Adaptatie vermogen;
 • Initiatief  kunnen nemen;
 • Vermogen om in team verband te werken alsook op een autonome manier;
 • Vermogen om zijn werk en tijd te structuren;
 • Vermogen om het publiek te verantwoordelijken;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 


AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B1 oftewel 2.293,03 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de gemeentelijke preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

De adjunct-verantwoordelijke staat de verantwoordelijke bij in het dagelijks operationeel beheer van de dienst Gemeenschapswachten (180 medewerkers). De gemeenschapswachten zijn van maandag tot vrijdag – van 7.30 tot 22 uur – actief met een coördinatieteam in de Brusselse centrumwijken, de Noordwijk, de Marollen, Laken en Neder-Over-Heembeek en van 18.30 tot 2 uur in de Dansaertwijk, de Marollen en Laken.

Taken 

 • neemt deel aan, leidt of ondersteunt de verschillende teamvergaderingen;
 • is regelmatig aanwezig op het terrein;
 • werkt in overleg met de verantwoordelijke de (individuele en collectieve) opleidingsplannen uit van de werknemers binnen deze pijler en verstrekt, waar nodig, (interne) opleidingen;
 • motiveert de medewerkers binnen de eigen cel en stimuleert dienstoverschrijdende acties en projecten binnen de vzw;
 • zet binnen het eigen bevoegdheidsdomein interne en externe samenwerkingsverbanden op om de daadkracht binnen de pijler te bevorderen;
 • begeleidt de medewerkers bij de problemen waar zij mee geconfronteerd worden en in hun zoektocht naar oplossingen;
 • werkt samen met de interne evaluatiedienst mee aan een procedure om de projecten en acties die door de pijler worden ondernomen, te evalueren;
 • denkt mee over de inhoud en het verloop van de projecten;
 • stelt nota’s, projectfiches, memorandums, situatieschetsen enz. op;
 • fungeert als back-up tijdens de afwezigheid van de verantwoordelijke.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Master of bachelor, bij voorkeur in menswetenschappen 

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • Perfecte kennis van IT-tools; 
 • Goede analytische vaardigheden en synthetisch vermogen.

Persoonlijke vaardigheden 

 • U bent luistervaardig en communicatief sterk;
 • U kunt informatie verzamelen en laten doorstromen;
 • U bent stressbestendig;
 • U denkt proactief mee en kunt de taken organiseren; 
 • U bezit managementvaardigheden en kunt een team motiveren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten;
 • U bent flexibel (de dienst Gemeenschapswachten is actief tussen 7.30 en 2 uur).

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring 

 • U hebt minstens twee jaar ervaring in teambeheer;
 • Ervaring in de preventiesector is een troef;
 • Ervaring in de coördinatie van gedecentraliseerde teams is een pluspunt.

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 •  Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel van 2014, (niveau A1 - € 3.582,23 bruto/maand voor 0 jaar ervaring of niveau B4 - € 3.497,95 bruto/maand voor 0 jaar ervaring);
 • Relevante ervaring wordt in rekening gebracht;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Eindejaarspremie;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 20/02/2023

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een lokale bemiddelaar (m/v/x) voor zijn departement Bemiddeling

De lokale bemiddelaar voorziet alternatieve bemiddeling voor de burgers bij interpersoonlijke conflicten (burenruzies, beledigingen, nachtlawaai, familiale conflicten enz.). De bemiddelaar gaat in de eerste plaats preventief te werk en zoekt de meest duurzame oplossing voor conflicten en/of wil vermijden dat conflicten ontaarden.

Taken :

 • Onthaal van de burgers en het aanbieden van een bemiddelingsproces.
 • Beantwoordt de verzoekdossiers voor een bemiddeling;
 • Neemt contact op met de partijen en ontvangt de verschillende partijen voor een gesprek;
 • Bepaalt met hen een werkmethodologie met de vooruitzicht op een oplossing;
 • Verwerkelijkt een werk van sensibilisatie over de opportuniteiten van de bemiddeling.
 • Ontwikkelt samenwerkingen met structuren binnen en buiten het juridisch kader;
 • Ontwikkelt en onderhoud een netwerk van partners binnen de buurten;
 • Ondersteunt en zet informatie en sensibiliseringsprojecten voor het publiek op, over thema’s die relatief zijn met de aard van de dossiers (intra familiaal geweld, niet gewelddadige communicatie, conflictbeheer,…)
 • Neemt deel aan de transversale projecten ontwikkeld binnen de Vzw.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

- Master in de humane wetenschappen (in het bijzonder Sociologie, Psychologie, Criminologie of Filosofie)

- Een getuigschrift “bemiddeling” is een bijkomende troef

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Je hebt een goede kennis van de sector;
 • Je hebt goede bemiddelingsvaardigheden ;
 • Je hebt kennis van de juridische, psychologische en sociale diensten in de regio;

Attitude

 • Conflictbeheer;
 • Actieve luistervaardigheid;
 • Analysevermogen;
 • Zelfstandigheid;
 • U past zich gemakkelijk aan het publiek of uiteenlopende problemen aan;
 • Teamspirit;
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatie;
 • Zin voor organisatie;
 • Team spirit en capaciteit om in een multidisciplinaire teams te werken;
 • U staat volledig achter de waarden van Bravvo (sociale cohesie en multiculturaliteit) en stelt zich graag ten dienste van het publiek;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring inzake bemiddeling is een extra troef.

AANBORD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1, oftewel 3.582.23 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring);
 • Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht);
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste indieningsdatum : 01/03/2023

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding n

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de gemeentelijke preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE:

De communicatiemedewerker (m/v/x) werkt mee aan de ontwikkeling van middelen voor interne en externe communicatie om de identiteit van Bravvo te versterken, de naamsbekendheid en het imago van Bravvo uit te werken en de medewerkers te betrekken bij de doelstellingen van de organisatie.

Taken:

 • Inhoud opstellen (tekst, foto’s en video’s) en verspreiden via de interne en externe media van Bravvo (website, sociale media, intranet, nieuwsbrief, brochures ...);  
 • De lopende activiteiten van de dienst beheren en dagelijks de sociale media en digitale tools updaten; 
 • Interne en externe communicatiecampagnes opzetten en leiden; 
 • Persaanvragen behandelen: analyse van de aanvraag en zorgen dat alles duidelijk is, verzamelen van toestemmingen, voorbereiden van interviews ...;
 • Regelmatig contact opnemen met de teams op het terrein om informatie te vergaren en te verspreiden over hun interne en externe activiteiten;
 • Meewerken aan acties die de identiteit van de organisatie in de verf zetten bij de medewerkers en die ervoor zorgen dat zij zich ook betrokken voelen;
 • De teams begeleiden bij het maken en implementeren van communicatietools die zijn aangepast aan de noden van hun doelpubliek;
 • Fungeren als back-up voor de verantwoordelijke van de dienst communicatie voor een deel van de taken. 

UW PROFIEL

Opleidingsniveau – diploma

U behaalde een bachelor of master communicatie of journalistiek.

* Indien u uw getuigschrift of diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw getuigschrift of diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. 
 • U beschikt over een uitstekende schrijfvaardigheid. 
 • U kan vlot foto’s en video’s maken. 
 • U kan vlot met een of meerdere foto- en videobewerkingsprogramma’s overweg. 

Persoonlijke vaardigheden 

 • U bent een teamspeler en kan goed samenwerken. 
 • U bent vlot in de omgang. 
 • U functioneert ook onder tijdsdruk en kan prioriteiten stellen.
 • U bent organisatorisch aangelegd, gaat zorgvuldig te werk en kan zelfstandig werken.
 • U bent creatief, brengt nieuwe ideeën aan en heeft zin in innovatie. 
 • U past zich gemakkelijk aan het publiek of uiteenlopende problemen aan. 
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wenst zich voor de gemeenschap in te zetten. 

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring 

Een eerste professionele ervaring van minstens 3 jaar in een vergelijkbare functie is een troef.

ONS AANBOD

 • Een deeltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau B1 - € 2.819,43 bruto/maand voor 3 jaar ervaring of niveau A1 - €  3.582,23 bruto/maand voor 0 jaar ervaring);
 • Relevante ervaring wordt in aanmerking genomen; 
 • Extralegale verlofdagen;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer; 
 • Maaltijdcheques; 
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad Brussel;
 • Een opleidingsplan; 
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 25/02/2023 

De vzw Bravvo selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie