Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO is op zoek voor de dienst jeugd en burgerschap naar een Straathoekwerker (m/v/x).

De straathoekwerker heeft als missie om het doelpubliek (jongeren en onstabiel publiek) te resocialiseren en te empoweren door zich beschikbaar te maken op straat en door het gebruiken van netwerken.

In dit verband, hij/zij:

 • Is aanwezig op straat en toont zijn disponibiliteit voor het doelpubliek aan (specifieke buurten, benaderen en toenaderen van het doelpubliek).
 • Ondersteund de verzoeken van het publiek op individuele basis( luisteren, ondersteuning, oriëntatie).
 • Integreert het doel-publiek door structurerende acties met als doel hen te resocialiseren en te empoweren.
 • Ontwikkelt contactpunten en werkt in een netwerk om een aangepaste antwoord te bieden aan de problematieken van zijn publiek (participatie aan de lokale partnerschappen en platformen,…)
 • Observeert en participeert aan de analyse van de wijk (analyse van de problématieken van de wijk en schakel voor de gemaakte verstellingen).
 • Werkt aan de reductie van de risico’s verbonden aan drugsverslaving.
 • Voed de rapporten en rapporteer aan zijn hiërarchie.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (opvoeder, sociaal assistent…).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Kennis van de methodologie van sociaal straatwerk;
 • Kennis van de institutionele schakels en van de sociale middelen;
 • Kennis in systematisering is een bijkomende troef;

Attitude

 • Goed relationeel gevoel;
 • In staat om te luisteren;
 • Assertiviteit;
 • Adaptatie vermogen;
 • Initiatief  kunnen nemen;
 • Vermogen om in team verband te werken alsook op een autonome manier;
 • Vermogen om zijn werk en tijd te structuren;
 • Vermogen om het publiek te verantwoordelijken;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 


AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B1 oftewel 2.293,03 € bruto per maand bij 0 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Verantwoordelijke (m/v/x) voor de dienst Jeugd en Burgerschap.

De dienst ondersteunt de ontplooiing, opwekking, autonomie en ontwikkeling van actief burgerschap bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de Stad Brussel. De teams vertalen die doelstellingen door middel van een emancipatorische pedagogische benadering.

De verantwoordelijke van de dienst levert een bijdrage aan de uitwerking van de operationele doelstellingen van de vzw, staat in voor de toepassing ervan in de door de teams ontwikkelde projecten en ziet toe op hun goede uitvoering.

Hij/zij leidt 9 structuren op het hele grondgebied (jeugd- en gemeenschapscentra), samen met een coördinatieteam (adjunct-verantwoordelijke, administratief en logistiek coördinator, coördinatoren jeugdcentrum).

Verantwoordelijkheden:

 • Toepassing van het jeugdbeleid bepaald door het college van de Stad Brussel;
 • Verificatie van de overeenstemming tussen visie en toepassing;
 • Regelmatige aanwezigheid bij de teams en ondersteuning van de coördinatoren van de centra;
 • Personeelsbeheer in samenwerking met de directie en de HR-directie;
 • Financieel beheer in samenwerking met de boekhoudkundige dienst;
 • Beheer van de logistieke noden van de teams.

Taken:

Organisatie – strategie

 • Uitwerken van een algemeen meerjarig actieplan op basis van het meerderheidsakkoord 2018-2024 van de Stad Brussel;
 • Ondersteunen van de teams om het algemene actieplan in jaarlijkse actieplannen om te zetten;
 • Toezicht houden over de toepassing van die actieplannen.

Management – teambeheer

 • Aanwerven, selecteren en evalueren van de medewerkers;
 • Ondersteunen van de ontwikkeling van medewerkers.

Werking

 • Deelnemen aan of leiden van de vergaderingen en werkgroepen; 
 • Opstellen van nota’s, rapporten enz.;
 • Regelmatig bezoeken van het terrein;
 • Verifiëren van de budgetten van de centra en de projecten, en van de goede uitvoering ervan;
 • Toezien op de goede financiële toestand van de kassa’s van de teams;
 • Toezien op de toepassing van de beste logistieke omstandigheden om de actieplannen uit te voeren.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Masterdiploma Humane Wetenschappen (bij voorkeur) 

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk;
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching;
 • Tijdsflexibiliteit (minimaal 1 zaterdag per maand en 2 avonden per week tot 19.30 uur om de teams te volgen);

Attitude

 • Goede zin voor strategische analyse
 • Goede onderhandelingsvaardigheden
 • Zin voor vereniging
 • Aanpassingsvermogen
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring als leidinggevende en managementvaardigheden
 • Minstens 5 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau A4 oftewel 4195,07€ bruto per maand bij 5 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 16/05/2022

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een gespecialiseerde opvoeder (M/V/X) met het oog op de lancering van het project Vista. Dat project voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken. Het moet meer bepaald hun autonomie vergroten, hun herinschakeling op school ondersteunen en/of hen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Daarvoor steunt het project op vier begeleidingsvormen die gelijktijdig, achtereenvolgens of afwisselend kunnen worden ingeroepen, in functie van de behoeften en situatie van de jongere in kwestie: individuele opvolging / stages / opleidingen / verwante activiteiten.

De gespecialiseerde opvoeder stuurt en beheert het Vista-project, dat voorziet in de begeleiding van jongeren die het moeilijk hebben op school en/of afhaken, door meer bepaald hun autonomie te vergroten, hun herinschakeling op school te ondersteunen en/of hen klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Het project bevat ook een stageprogramma (schilder, poetshulp, verzorgende enz.) om de betrokkenheid van de jongeren te vergroten en te vermijden dat ze afhaken.

De gespecialiseerde opvoeder: 

 • treedt op als aanspreekpunt voor de individuele opvolging van jongeren binnen het project;
 • voert individuele gesprekken met de jongeren en bereidt indien nodig, een doorverwijzing voor naar de meest aangewezen organisaties voor opvang en begeleiding (voornamelijk naar partners van het project);
 • brengt de beschikbare en relevante diensten voor de opvolging van de jongeren in kaart in samenwerking met de interne diensten van Bravvo (schoolbegeleiding, diensten voor geestelijke gezondheid, juridische bijstand enz.) met het oog op doorverwijzingsmogelijkheden;
 • organiseert indien nodig, gezamenlijke tussenkomsten met partners (Job- en Opleidingshuis, Nota Bene enz.) of andere aangewezen dienstverleners voor deelnemende jongeren (kennismaking met een beroep, bedrijfsbezoek enz.);
 • ziet toe op een goede coördinatie van de diensten en partnerverenigingen in het project;
 • ziet erop toe dat de stages beantwoorden aan de doelstellingen die de vzw en de dienst vooropstellen;
 • helpt de stagebegeleider bij de uitwerking en uitvoering van de projecten en de pedagogische aspecten ervan;
 • werkt indien nodig mee aan de stages voor de jongeren;
 • evalueert, organiseert en realiseert de nodige acties die de toekomst van het project moeten veiligstellen, ook na afloop van het wijkcontract;
 • stelt pedagogische dossiers op voor het project en waakt over de uitvoering ervan binnen de verschillende deelaspecten (gesprekken, stages, groepsactiviteiten).


UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor in humane wetenschappen;

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U bent vertrouwd met de werkwijze van straathoekwerk;
 • U bent vertrouwd met de beschikbare opvanginstellingen en sociale partners;
 • U beschikt over voldoende schrijfvaardigheid. 
 • Project management ervaring

Persoonlijke vaardigheden 

 • U beschikt over analytisch vermogen en kunt behoeften inschatten;
 • U kunt goed overweg met mensen en kunt een luisterend oor bieden;
 • U bent assertief;
 • U kunt zich flexibel opstellen;
 • U gaat proactief te werk en neemt initiatief;
 • U kunt zowel in teamverband als zelfstandig werken;
 • U kunt uw werk en tijd goed indelen;
 • U slaagt erin een publiek te responsabiliseren;
 • U kunt zich vinden in de waarden van sociale cohesie en multiculturaliteit van Bravvo en wilt zich voor de gemeenschap inzetten.

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

ONS AANBOD

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau B1) waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Bijkomende extralegale verlofdagen;
 • Een terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Een dynamische werkomgeving.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw.

Solliciteren Printbare versie

OVER DE VZW

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel in de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

OVER DE FUNCTIE

BRAVVO is op zoek naar een HR-assistent (m-v-x) die de administratieve taken op zich neemt in het kader van uiteenlopende personeelszaken, zoals de organisatie van opleidingen, de opvolging van het aanwervingsproces en prestaties, de actualisering van procedures en functiebeschrijvingen, en de ingebruikname van nieuwe HR-tools. 

De HR-assistent (m-v-x) biedt administratieve ondersteuning aan de aanwervings- en opleidingsverantwoordelijke, de adjunct-verantwoordelijke HR-administratie, de HR-directie en de medewerkers in het kader van het aanwervingsproces, de opleidingen, de ontwikkeling van het HR-beleid, de opvolging van prestaties en de verslaggeving.

 • De functiefiches bijwerken en klasseren;
 • De administratieve aspecten opvolgen van de publicatie van vacatures op gespecialiseerde websites, sociale netwerken enz.
 • Afspraken vastleggen en de aanwerving plannen;
 • Tests, documenten en fiches voorbereiden in het kader van het aanwervingsproces, en dit proces opvolgen en afronden;
 • De databank up-to-date houden;
 • De onderneming bijstaan in de uitwerking en goedkeuring van het opleidingsplan;
 • De administratieve aspecten op zich nemen in verband met aankopen en de financiering van opleidingen die worden aangeboden aan de werknemers: doorverwijzing naar en onderhandelingen met opleidingsinstanties, en de opvolging van de bestelbonnen voor aanbestedingen;
 • Opleidingen organiseren, rechtstreeks of in samenwerking met de operationele pijlers, de inschrijvingen voor opleidingen opvolgen en de jaarlijkse verslaggeving ter zake op zich nemen;

Binnen de vzw kan de HR-assistent (m-v-x) samenwerken met elk van de medewerkers, en dan voornamelijk met het secretariaat van de pijler en de opleidings- en aanwervingsverantwoordelijke.

UW PROFIEL

Opleidingsniveau - diploma

Bachelor of graduaat, bij voorkeur in humanresoucesmanagement of sociaal recht. 

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverde gelijkwaardigheidserkenning kunt voorleggen. Gelieve in dat geval de gelijkwaardigheidserkenning van uw diploma als bijlage bij uw kandidaatstelling te voegen.

Technische vaardigheden 

 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden en gaat georganiseerd te werk;
 • U beschikt over een grondige kennis van de sociale wetgeving;
 • U kunt goed overweg met informaticatoepassingen, HR-beheersystemen en voornamelijk Excel;
 • U kunt goed overweg met specifieke toepassingen voor HR-beheer;
 • U kunt verslagen opstellen en samenvattende overzichten up-to-date houden.

Persoonlijke vaardigheden 

 • U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken;
 • U gaat zorgvuldig en proactief te werk, en stelt zich flexibel op;
 • U hebt zin voor organisatie en bent polyvalent;
 • U beschikt over uitstekende vaardigheden op het vlak van organisatie en timemanagement;
 • U stelt zich dienstbaar op en beschikt over goede communicatievaardigheden;
 • U respecteert de vertrouwelijkheid van documenten en informatie;

Taalvaardigheid

U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring 

U hebt minstens drie jaar ervaring als HR-assistent(e) of in een functie die verband houdt met human resources. Idealiter in verband met ‘soft HR’. 

ONS AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau B, oftewel € 2.553,68 bruto/maand bij 3 jaar ervaring) waarbij relevante ervaring in rekening kan worden gebracht;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Eindejaarspremie;
 • Terugbetaling van kosten voor openbaar vervoer;
 • Maaltijdcheques;
 • Voordeeltarieven voor medische zorgen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.

Uiterste datum voor kandidaatstelling: 20/05/2022

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

We moedigen personen met een handicap aan om zich kandidaat te stellen. We houden rekening met eventuele aanpassingen die vereist zijn, zowel in het aanwervingsproces als voor de integratie binnen de vzw

Solliciteren Printbare versie

Bravvo is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

Bravvo is op zoek naar een sociale en wijkbemiddelaar (m/v/x) voor zijn departement Bemiddeling


Desociale en wijkbemiddelaarstelt, door zijn diepgaande kennis van een wijk, projecten voor die de inwoners van een buurt toelaten om een actieve rol op te nemen als actor in zijn wijk met als doel de potentiele collectieve conflicten te verminderen.


Taken :

 • Identificeert de noden en fenomenen specifiek aan de wijk en stelt een lokale diagnostiek ;
 • Initieert en ondersteunt projecten die banden tussen verschillende actoren in een wijk creëert (inwoners, openbare diensten en handelaren, …);
 • Ontwikkelt en leidt contacten met het associatief netwerk (privé en publiek) van de wijk;
 • Werkt samen met verschillende diensten van Bravvo over de fenomenen in de wijk;
 • Onthaalt en antwoordt op de vragen van de inwoners. Hij stuurt ze door indien nodig naar de betrokken diensten;
 • Stelt bemiddeling acties op om conflicten in openbare ruimtes te voorkomen en te beheren.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

- Master in de humane wetenschappen (in het bijzonder sociologie, criminologie,…)

- Een getuigschrift “bemiddeling” is een bijkomende troef

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • Je hebt een goede kennis van de sector;
 • Je hebt goede bemiddelingsvaardigheden ;
 • Je hebt kennis van de juridische, psychologische en sociale diensten in de regio;

Attitude

 • Conflictbeheer
 • Ervaring in projectbeheer
 • Actieve luistervaardigheid
 • Analysevermogen
 • Zelfstandigheid
 • Aanpassingsvermogen naargelang de gesprekspartners
 • Teamspirit
 • Goede mondelingen en schriftelijke communicatie
 • Zin voor organisatie
 • Team spirit en capaciteit om in een multidisciplinaire teams te werken

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Ervaring van minstens 3 jaar is onontbeerlijk


AANBORD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1, oftewel 3.481,25 € bruto per maand bij 5 jaar ervaring);
 • Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht);
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 02/05/2022

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.


Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier!

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO is de preventiedienst van de Stad Brussel en slaat elke dag opnieuw de handen in elkaar om het buurtleven, de veiligheid en het sociale weefsel van de stad duurzaam te verbeteren via uiteenlopende diensten in het kloppende hart van de wijken.

FUNCTIE

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdhuis  (m-v-x)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdhuis (m-v-x) heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

PROFIEL

Studieniveau en diploma

Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen).

* Indien u uw diploma in een land buiten de Benelux hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een door de Franse of Vlaamse Gemeenschap afgeleverd gelijkwaardigheidsattest heeft behaald. Gelieve dit bij uw aanvraag te voegen.

Technische kennis

 • U bent Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • U bent vertrouwd met de standaard computertoepassingen (Word, Excel, Outlook ...);
 • U beschikt over aantoonbare ervaring inzake coaching.

Attitude

 • Projectbeheer;
 • Analytische geest en zin voor synthese;
 • Actieve luistervaardigheden;
 • Redactionele vaardigheden;
 • Goede relationele vaardigheden en Goede communicatievaardigheden;
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening;

Talenkennis

 • U beheerst één van beide landstalen (NL of FR) perfect en hebt een goede kennis van de tweede. 

Ervaring

 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.

AANBOD

 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een verloning volgens de barema’s van Stad Brussel, (niveau B4 oftewel 3435,45€ bruto per maand bij 3 jaar ervaring) die rekening houdt met relevante ervaring.
 • Een eindejaarspremie;
 • Extralegale verlofdagen;
 • Maaltijdcheques;
 • Onkostenvergoeding voor het openbaar vervoer;
 • Gezondheidszorgvoordelen in de ziekenhuizen van de Stad;
 • Een opleidingsplan;
 • Een dynamische werkomgeving.


Uiterste indieningsdatum : 23/05/2022

De vzw Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging of nationaliteit.

Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die zowel tijdens het aanwervingsproces als bij de indiensttreding noodzakelijk kunnen zijn.

Solliciteren Printbare versie