Onze vacatures

Postuleren

Onze vacatures

De vzw BRAVVO is op zoek naar een Stafmedewerker rekrutering en HR projecten (M/V/X) voor haar personeelsdienst.

BRAVVO is de gemeentelijke preventiedienst van de Stad Brussel. De vzw stelt alles in het werk om het leven in de stad te verbeteren door elke dag opnieuw diensten aan te bieden op het vlak van veiligheid, welzijn en het sociale leven, in het hart van elke wijk.

Onze acties steunen op de volgende hoofdpijlers: 

 • gemeenschapswachten op straat, om een goede sfeer te bevorderen en onburgerlijk gedrag of overlast tegen te gaan 
 • bemiddelaars om conflicten tussen personen te voorkomen en de sociale samenhang te vrijwaren 
 • animatoren en straathoekwerkers van onze jeugd- en gemeenschapscentra, om bij te dragen tot de emancipatie van onze burgers 

BRAVVO houdt zich daarnaast bezig met ondersteuning en specifieke projecten (preventie van radicalisme, preventie van schoolverzuim ...). De vzw kan rekenen op meer dan 300 werknemers in 30 verschillende functies, ten dienste van de inwoners van de Stad Brussel! Met onze medewerkers op het terrein en onze experts willen we een innovatieve speler zijn op het vlak van preventie in België. 

Aangezien onze medewerkers de drijvende kracht zijn van onze organisatie, is een belangrijke rol weggelegd voor het HR-management, waarin de selectie- en opleidingsverantwoordelijke (m/v/x/) een prominente plaats inneemt. 

 Belangrijkste taken:

 • Staat in voor de aanwervingsprocedure
 • Helpt bij de verbetering van het HR-proces
 • Organiseert de opleidingen
 • Neemt deel aan de ontwikkeling van de soft HR-projecten

 Jobinhoud: 

 • Neemt deel aan proactieve aanwervingscampagnes om sterke profielen aan te trekken en staat in voor een professionele selectie van de kandidaten 
 • Verstrekt de interne klanten deskundig advies over HR-vraagstukken en deelt expertise bij de aanwervingsprocedures
 • Beheerst de competentiegerichte interviewtechnieken in het kader van personeelsselectie, kan psychotechnische tests interpreteren, gedragsproeven evalueren, rapporten opmaken en interne klanten adviseren 
 • Heeft een visie op nieuwe HR-stromingen en denkt kritisch na over het verbeteren van de huidige aanwervings- en selectieprocedures
 • Staat in voor de invulling en de organisatie van de opleidingen en werkt nauw samen met de collega’s op de administratieve diensten 
 • Streeft naar een permanente kwaliteitsverbetering van onze opleidingen en procedures en maakt gebruik van innovatieve methoden, zoals e-learning of leren op de werkvloer
 • Neemt deel aan de voorbereiding van het meerjarenbeleidsplan

Profiel: 

 • Een masterdiploma in humane wetenschappen 
 • Algemene kennis van de sociale wetgeving
 • Inzicht in de soft HR-cycli
 • Minimaal 3 jaar ervaring in soft HR 
 • Interviewtechnieken 
 • Nauwgezet en efficiënt 
 • Analytisch vermogen
 • Resultaatgericht 
 • Ervaring in projectmanagement 
 • Vlot in de omgang 
 • Sterk in mondelinge en schriftelijke communicatie 
 • Zelfstandig kunnen werken

Wij bieden: 

 • Een motiverende werkomgeving 
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau A1, oftewel 3459,75 euro bruto per maand bij 5 jaar ervaring). Relevante ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht)
 • Uiteenlopende bijkomende voordelen: tal van opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een gratis MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de betaling van het remgeld door de Stad voor medische verzorging voor uzelf en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Indien u een diploma in het buitenland hebt behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door één van de gemeenschappen, verplicht.

Is deze job iets voor u? Aarzel dan zeker niet om ons uw cv en motivatiebrief te sturen via de website van BRAVVO.

De vzw BRAVVO selecteert de kandidaten op basis van hun vaardigheden en maakt geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit.

Uiterste datum: 26/05/2021


Solliciteren Printbare versie

De vzw BRAVVO zoekt een Coördinator van het communautaire centrum  (M/V/X)  voor de As Jeugd en Burgerschap

De jeugd as ondersteund de ontwikkeling van een actieve burgerschap van de inwoners van de stad Brussel via 5 jeugdcentrums, 2 communautaire centrums en 1 jeugdhuis geïmplementeerd in verschillende wijken van de gemeente. De teams mikken op de activering van hun inwoners doormiddel van emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen.

De Coördinator van het Communautaire centrum heeft als missie het beheer van het Communautaire centrum, in al zijn aspecten.

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit.
 • Beheert de team van het centrum.
 • Verzekert het administratief en financieel beheer.
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw en de partners.

Als zodanig hij/zij :

Management – team beheer

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten.
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen. 
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team.
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team.
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As.
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team.

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit.
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit.
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten.
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek.

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen.
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen.

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op.
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team.
 • Beheert het budget.

Profiel :

 • Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen). (sudie niveau vereist)
 • Teambeheer
 • Capaciteit om partnerschappen op te bouwen en te onderhouden.
 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst.
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk.
 • Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk.
 • Projectbeheer.
 • Analytische geest.
 • Zin voor synthese.
 • Actieve luistervaardigheden.
 • Redactionele vaardigheden.
 • Goede relationele vaardigheden.
 • Goede communicatievaardigheden.
 • Flexibiliteit.
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening.
 • Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere taal.


Wij bieden aan:

 • Een motiverende job ten dienste van de bewoners van de gemeente Brussel.
 • Een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau B4, oftewel 3.430,41 euro bruto per maand bij 5 jaar ervaring). Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht).
 • Uiteenlopende bijkomende voordelen: tal van opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een gratis MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de betaling van het remgeld door de Stad voor medische verzorging voor uzelf en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Indien u een diploma in het buitenland hebt behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.

Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier.

Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden zonder hierbij een onderscheid te maken op basis van geslacht, etnische afkomst, geloof, handicaps of nationaliteit.

Uiterste datum: 30/05/2021

Solliciteren Printbare versie

BRAVVO zoekt een Coördinator van het Jeugdcentrum  (M/V/X)  voor de As Jeugd en Burgerschap 

De Jeugd As ondersteunt de ontwikkeling van een actieve burgerschap van jongeren tussen de 12 en 18 jaar van de Stad Brussel. De teams mikken op de activering van deze jongeren door emancipatorische pedagogieën. Ze bereiden hen voor om verantwoordelijke burgers te worden, in staat om bij te dragen aan de ontwikkeling van een democratische, solidaire, pluralistische samenleving die open staat aan alle culturen. Onze benadering steunt op de principes van burgerlijke intelligentie en de ontwikkeling van het kunnen handelen. 

De Coördinator van het jeugdcentrum heeft als missie het beheer van het jeugdcentrum, in al zijn aspecten. 

Verantwoordelijkheden:

 • Ontwerpt en voert de strategie voor het ontwikkelen van de activiteiten van het centrum uit. 
 • Beheert de team van het centrum. 
 • Verzekert het administratief en financieel beheer. 
 • Werkt samen met het geheel van de diensten van de vzw. 

Als zodanig hij/zij : 

Management – team beheer 

 • Ondersteunt de animatieteam bij het ontwerpen en het uitvoeren van zijn projecten. 
 • Organiseert en animeert de teamvergaderingen.  
 • Voert regelmatig individuele opvolgingsgesprekken en jaarlijkse evaluatiegesprekken met elk lid van zijn team. 
 • Beheert het onthaal traject van de nieuwe leden van de team. 
 • Controleert de werkuren en stuurt ze door naar het secretariaat van de As. 
 • Beheert de vakantie aanvragen van zijn team. 

Project beheer – pedagogie

 • Voert het actieplan van de As uit. 
 • Voert de acties beslist door de As coördinatie of door het raad van bestuur uit. 
 • Draagt bij aan de promotie van de activiteiten. 
 • Evalueert de acties die zijn ondernomen bij het doelpubliek. 

Organisatie

 • Neemt deel aan de coördinatievergaderingen. 
 • Creëert synergiën met de verschillende diensten van BRAVVO, alsook met de lokale netwerken en moedigt het opzetten  van partnerschappen. 

Functionering 

 • Stelt de maandelijkse rapporten, de evaluaties, en de activiteitenplanningen op. 
 • Ontwerpt en stelt een jaarlijkse activiteiten rapport op met de leden van zijn team. 
 • Beheert het budget.

Profiel :

 • Bachelor in menswetenschappen (algemene opvoeding, psychologie, mensenwetenschappen). 
 • Eerdere ervaring in de animatiesector en jeugdcentra of –huizen (of elke andere structuur die deze doelgroep bereikt) is gewenst. 
 • Minstens 3 jaar ervaring als teamverantwoordelijke is noodzakelijk. 
 • Kennis in de institutionele schakels en het Brussels associatief netwerk. 
 • Projectbeheer.
 • Analytische geest.
 • Zin voor synthese.
 • Actieve luistervaardigheden.
 • Redactionele vaardigheden.
 • Goede relationele vaardigheden.
 • Goede communicatievaardigheden.
 • Flexibiliteit.
 • Gemotiveerd door de waarden van sociale cohesie en multiculturalisme van Bravvo en de zin voor dienstverlening. 
 • Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere taal. 

Wij bieden aan:

 • Een jonge en motiverende werkomgeving
 • Een voltijdse contract onbepaalde duur
 • Een loon volgens de barema's van de Stad Brussel (niveau B4, oftewel 3.430,41 euro bruto per maand bij 5 jaar ervaring). Pertinente ervaring wordt in rekening gebracht (behalve voor diensten in de overheidssector kan maximaal 6 jaar ervaring in de privésector of als zelfstandige in rekening worden gebracht).
 • Uiteenlopende bijkomende voordelen: tal van opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een gratis MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de betaling van het remgeld door de Stad voor medische verzorging voor uzelf en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Indien u een diploma in het buitenland hebt behaald, is een gelijkwaardigheidsattest, afgeleverd door een van de gemeenschappen, verplicht.

Is deze job iets voor u? Solliciteer dan via ons onlineformulier.

Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden zonder hierbij een onderscheid te maken op basis van geslacht, etnische afkomst, geloof, handicaps of nationaliteit.

Uiterste datum: 30/05/2021


Solliciteren Printbare versie