Lokale bemiddeling:sensibiliseringscampagne

PERSBERICHT

Brussel, stad van de bemiddeling

Bravvo lanceert een sensibiliseringscampagne over het oplossen van buurtconflicten via bemiddeling.

Brussel, vrijdag 3 juni 2022 – Bravvo, de preventiedienst van de Stad Brussel, lanceert dit voorjaar een sensibiliseringscampagne rond het oplossen van buurtconflicten via zijn lokale bemiddelingsdienst.

"Deze campagne werd opgezet om erop te wijzen dat de vier lokale bemiddelaarsters van Bravvo op elk moment klaar staan om de communicatie en dialoog tussen buren in goede banen te leiden", aldus Philippe Close, burgemeester van de Stad Brussel. "Spanningen tussen buren horen bij het stadsleven. We moeten leren elkaar op tijd aan te spreken, onze goede wil te tonen, om te voorkomen dat spanningen ontaarden in een onderhuids of oncontroleerbaar conflict."

De campagne neemt verschillende vormen aan. Ongeveer 3700 huurdersgezinnen van de Lakense Haard, de Brusselse Woning en de Grondregie kregen een flyer van de campagne in hun brievenbus, maar ook geluidsdempende viltjes en een kaartje om hen aan te moedigen bij problemen een beleefde boodschap voor hun buren achter te laten. Het gaat hierbij om verschillende wijken: het stadscentrum, de Marollen, de Antwerpsesteenweg, Laken Centrum en de Modelwijk. Daarnaast zullen er posters worden opgehangen in alle gebouwen van de Lakense Haard en de Brusselse Woning.

Om rechtstreeks contact te leggen met een deel van de bevolking, zullen de bemiddelaarsters in juni zitdagen houden in vier sociale woonwijken (de Krakeelwijk, de Millenniumesplanade, de Ramaekerswijk en de Modelwijk). Het doel van deze persoonlijke ontmoeting met de bewoners en de gezinnen is de stap naar bemiddeling aan te moedigen om spanningen op te lossen en de dialoog te herstellen. Ook de lokale politie wordt gesensibiliseerd om klagers eerst door te verwijzen naar de plaatselijke bemiddelingsdiensten voordat ze een klacht indienen.

Faouzia Hariche, Schepen voor Jeugd en voorzitster van Bravvo: "De sociale samenhang van een buurt hangt met name af van constructieve intermenselijke relaties. Naast onze sociale bemiddelaars die voor een positieve verbinding zorgen tussen de verschillende componenten van een wijk (jongeren, volwassenen, bejaarden, bewoners, handelaars, arbeiders, PBM’s enz.), onze jeugdwerkers die jongeren met potentieel willen helpen zich te ontwikkelen en zelfstandig te worden, en onze gemeenschapswachten die zorgen voor de veiligheid rond scholen en in onze wijken, versterkt buurtbemiddeling ook de vele preventieprojecten die vooral gericht zijn op samen leven en samen bouwen."

 

In Brussel behandelen vier lokale bemiddelaarsters de bemiddelingsaanvragen gratis, met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en volkomen neutraal.

De behandeling van de klachten over buren door de lokale bemiddelaarsters verloopt volgens een geijkte procedure. Eerst luisteren zij naar de uitleg van de aanvrager over de situatie. Dan proberen zij een ontmoeting te krijgen met de andere betrokkene om zijn versie van de feiten te horen en bemiddeling voor te stellen. Als beide partijen ermee instemmen, wordt er een eerste bijeenkomst geregeld met als doel een oplossing te vinden die iedereen tevreden stelt. Het kan gebeuren dat er verschillende bijeenkomsten nodig zijn om tot een vergelijk te komen.

Bemiddeling heeft meer kans van slagen als mensen er gebruik van maken zodra de eerste spanningen zich voordoen. Dat geeft het belang aan van de sensibiliseringscampagne die dezer dagen van start gaat. "We willen de mensen laten weten dat we er zijn en dat ze zo snel mogelijk contact met ons moeten opnemen," benadrukt Nurinnisa Balci, lokaal bemiddelaarster van Bravvo in de Noordwijk. Goede bemiddeling biedt een snellere en duurzamere oplossing dan terug te vallen op gerechtelijke oplossingen. Het is namelijk bewezen dat een overlegde oplossing een situatie beter tot rust brengt dan een slecht proces met een winnaar en een verliezer."