Radicalisering: en jij, hoe sta jij ertegenover?

rien

10 februari 2020 - "Radicalisering: en jij, hoe sta jij ertegenover?" vraagt de cel PRE-RAD van Bravvo. De preventiedienst van de Stad Brussel richt zich met die vraag tot jongeren en voert er de hele maand februari 2020 een sensibiliseringscampagne mee rond gewelddadige radicalisering. De campagne loopt eveneens op sociale media, waar de Facebookgroep "Hoe sta jij ertegenover Brussel" ruimte schept voor gesprekken over dit delicate onderwerp.

 

 

 

 

 

 

De hele maand prijken grote plakkaten met uitspraken van jongeren rondom het Europakruispunt, het drukke plein voor station Brussel-Centraal. Ze doen de vele passanten stilstaan bij radicalisering. “In geen enkel heilig boek staat dat je moet doden om naar het paradijs te kunnen gaan”, stelt Yasmine op een van de plakkaten. “Geen enkele vorm van geweld is legitiem”, staat op Marwa's plakkaat te lezen.

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-10-7.jpg

Deze campagne richt zich in de eerste plaats tot 12- tot 25-jarigen en gaat uit van de vaststelling dat jongeren de afgelopen vijf jaar getuige zijn geweest van een bijzonder gewelddadig maatschappelijk fenomeen: het ronselen om ideologische redenen van een aantal van hun vrienden, buren of klasgenoten, gevolgd door hun vertrek naar oorlogsgebied en hun bereidheid om er te sterven. Zelfs in Brussel, onze eigenste hoofdstad, werd geronseld, met de tragische aanslagen van 22 maart 2016 tot gevolg.

 

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-10-5.jpg

Aan de palen rondom het drukbezochte Europakruispunt voor station Brussel-Centraal prijken in februari elf kleurrijke plakkaten die de aandacht van de passanten trekken met uitspraken van jongeren over gewelddadige radicalisering.

Radi low res-20.jpg

Vrijuit kunnen spreken

De campagne moet de mening van jongeren en hun bijdrage aan het democratische debat over dit delicate onderwerp onder de aandacht brengen. Het initiatief wil de jongeren eveneens aanmoedigen om na te denken over hun plaats in de samenleving en wat het betekent om burger te zijn. “We moeten vrijuit kunnen spreken”, verduidelijkte burgemeester Philippe Close bij de lancering van de campagne. “Dat kan gewelddadige radicalisering voorkomen, scherpt de kritische blik van jongeren aan en komt de samenleving ten goede.”

Marie: “We zijn er beter op voorbereid”

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-6.jpg

Marie Esteves is moeder van vier kinderen en las de uitspraken van de jongeren op het Europakruispunt bij aanvang van de campagne. “Verscheidene jongeren uit de buurt waar ik woon, in Laken, zijn in het buitenland omgekomen”, vertelt ze. “Hun vertrek kwam als een schok, onverwacht. De jongeren in kwestie gingen naar school, leerden er heel wat. Helaas is het gemakkelijk om kinderen via het internet te beïnvloeden met valse en verderfelijke opvattingen. Ik denk dat we vandaag wat beter voorbereid zijn om die radicalisering te voorkomen.”

Jamila: “Ergens mee zitten”

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-7.jpg

Jamila Azouagh is tante van elf kinderen en woonde op 1 februari de lancering van de campagne bij op het Europakruispunt. “Gewelddadige radicalisering treft vooral jongeren en adolescenten, die samen de toekomstige generatie vormen”, vindt ze. “De jongeren in kwestie zaten duidelijk ergens mee, een diepe wonde die tot een radicaliseringsproces heeft geleid. Het is vooral belangrijk om te begrijpen hoe het zo ver kan komen. Dat is cruciaal. We kunnen zoeken hoe we de jongeren kunnen behoeden voor racisme, haatboodschappen op het internet, uitsluiting en kansarmoede.”

Een campagne via uiteenlopende media

In de loop van februari plaatst het visuele luik van de campagne “Radicalisering: en jij, hoe sta jij ertegenover?” elf uitspraken van jongeren in de kijker, inclusief via de City Play-schermen in de hoofdstad en het iconische, reuzengrote scherm op het De Brouckèreplein.

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-10-2.jpg

De campagne wordt echter ook op sociale media gevoerd, via de verspreiding van citaten en content op Facebook en Instagram. Zo biedt de Facebookgroep @ Hoe sta jij ertegenover Brussel? (www.facebook.com/groups/tenpensequoihoestajijertegenoverbxl) ruimte voor gesprekken en reikt ze pedagogische tools aan rond thema's als radicalisering, haatboodschappen en om het even welke vorm van gewelddadig extremisme. De internetgebruikers kunnen op de pagina van gedachten wisselen onder het toeziend oog van moderators. Micro-interviews van voorbijgangers op straat laten tijdens deze campagne ook Brusselaars aan het woord over deze delicate onderwerpen.

Een pedagogische tool

“Radicalisering: en jij, hoe sta jij ertegenover?” werd daarnaast in een pedagogische tool gegoten, bestaande uit twintig postkaarten waarop een scherpe bedenking van een jongere over radicalisering staat. Het spel wordt in goede banen geleid door een animator en laat de deelnemers toe stil te staan bij gewelddadige radicalisering, zich vragen te stellen en bedenkingen te delen. “De twintig campagnezinnen zitten in de pedagogische tool verwerkt, die jongeren via verscheidene animatievormen moet aansporen om vrijuit over het onderwerp te praten”, vertelt Hadelin Feront, hoofd van de cel PRE-RAD. De tool helpt jongeren om te gaan met hun emoties of een gevoel van isolement, en laat hen stilstaan bij bepaalde waarden, de samenleving of hun wens om tot acties over te gaan. Uit deze uitwisselingen werden twintig kernzinnen geselecteerd die tot nadenken stemmen en die we in de groep gooien om het debat aan te vuren. Het is fantastisch om te zien hoe jongeren tijdens dit spel in staat zijn om op een nuchtere, intelligente wijze het gesprek aan te gaan.”

Soufiane: “Stereotypes ontkrachten”

Bravvo Radicalisme lancement campagne low res-5.jpg

Soufiane Snoussi was een van de jongeren uit de Marollenwijk die samen met zijn vrienden inzicht wilde verwerven in het proces van gewelddadige radicalisering en iets wilde doen aan deze tragische problematiek. Het engagement van deze 22-jarige heeft bijgedragen tot de uitwerking van het pedagogische spel en de campagne die op 1 februari 2020 werd gelanceerd. “Wekenlang luisterde ik naar getuigenissen van naasten van jongeren die naar oorlogsgebied waren vertrokken. Ik luisterde naar hun ontreddering en deelde mijn ervaringen met mijn vrienden,” vertelt hij. “We wilden de stereotypes ontkrachten die op de tv geschetst worden. Dat was een overweldigende ervaring, maar nu ik het resultaat zie, ben ik trots. De postkaarten met onze bedenkingen zullen het gesprek op gang brengen en tot nadenken stemmen.”

De jongeman zit inmiddels in zijn tweede jaar gespecialiseerde opvoedkunde aan het Institut Defré. Misschien trekt hij volgend jaar – met zijn diploma op zak – wel naar de wijken met het pedagogische spel dat hij mee heeft ontwikkeld. “Dat zou ik met veel plezier doen,” zegt hij met een brede glimlach. “Dergelijke animatie zou des te interessanter zijn als we een divers publiek weten samen te brengen. In mijn opleiding leer ik over de opvoeding van jongeren, hoe we hen tot inzichten kunnen brengen en hen kunnen helpen opgroeien. Het spel vormt een mogelijkheid om die doelstellingen te bereiken.”

Meer info

JFP (tekst) en CyP (foto)