Pesten op school, ook jouw probleem

Max pesten

Al enkele jaren strijden de schoolbemiddelaars van Bravvo tegen pesten op school. Dat doen ze in dagelijkse individuele gesprekken, maar ook met grotere campagnes. In 2017-2018 werden 160 leerlingen van het eerste jaar aan het Athénée Adolphe Max door middel van het theater- en fotografieproject 'Le harcèlement, ça te regarde' bewustgemaakt van de problematiek van pesten op school.

De sociale netwerken hebben geleid tot een snellere verspreiding en nieuwe – vaak nog intensere – vormen van pesten. Dat heeft gevolgen, zowel voor de leerlingen die er slachtoffer of getuige van zijn, als voor de hele klasgroep en de sfeer op school in het algemeen.

Al jaren werken de schoolbemiddelaars en de dienst Nota Bene van Bravvo samen met de educatieve teams en centra voor leerlingenbegeleiding – volgens de gewestelijke prioriteiten – acties uit in scholen, voornamelijk bij de leerlingen van het eerste jaar.

Het doel? De leerlingen helpen om collectieve (verantwoordelijkheidsbesef, de rol van getuigen,...) en individuele strategieën (erover praten, contact zoeken, empathie ontwikkelen,...) te vinden in pestsituaties.

 

Bewustmaken

max à l'école.jpg

De specifieke acties steunen op bewustmakingsmomenten in de klas (video's, spelletjes, kritische debatten rond pesten), gevolgd door actievere momenten, zoals affiches of tekeningen maken. Zo werden in het Athénée Léon Lepage affiches ontworpen en tentoongesteld voor de andere leerlingen, de leerkrachten en de ouders. Leerlingen van het eerste jaar kregen de opdracht de tentoonstelling voor te stellen aan de leerlingen uit het zesde leerjaar van de aangrenzende basisschool, om hen al vóór hun komst naar het secundair onderwijs te behoeden voor pesten.

 

 

Theater, fotografie, rollenspel

In het schooljaar 2017-2018 werkte de schoolbemiddelaarster van Bravvo aan het Athénée Adolphe Max een project uit bij 160 eerstejaarsleerlingen, in samenwerking met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (Centrum CLB 4). Elk van de zes klassen van het eerste jaar kon een sessie over pesten op school bijwonen. Vervolgens nam elke klas deel aan een workshop met een actrice en een fotograaf. De leerlingen konden daarna de aspecten bespreken die een rol spelen bij pesten, om vervolgens tijdens een rollenspel in de huid van slachtoffer, pester of getuige te kruipen.

Max harcèlement photo CyP non retouchées-133.jpg

Max harcèlement photo CyP non retouchées-383.jpg

 

 

 

 

 

Wie dat wilde, kon zich tot slot individueel of in groep tot de lens van het fototoestel richten om een gevoel over te brengen of een specifieke situatie aan te kaarten.

40602788450_d8a98b1c78_o.jpg

Max harcèlement photo CyP non retouchées-159.jpg

 

 

 

 

 

 

Een verrassing

Enkele weken later waren tientallen foto’s van de activiteit plots te zien in de gangen van de school, met de slogan 'Le harcèlement, ça te regarde' ('Pesten, ook jouw probleem').

 

max site new naw-1.jpgmax site new-4.jpg

 

40821504094_075c2e1524_k.jpg40821500824_011485cc4b_k.jpg

 

 

Spandoeken

Tezelfdertijd attendeerden vier grote spandoeken (4 x 2 meter) de hele school op het thema.

 

max site new-2.jpg

max site new-3.jpg

 

Antipestdag

Het project werd herhaald tijdens een heuse antipestdag in de hele stad, met een tentoonstelling in het Institut De Mot-Couvreur en een evenement op de Grote Markt van Brussel.

 

max a place des martyrs.jpg

max a hotel de ville.jpg

 

 

 

max a lep.jpg

 

harcelt-1.jpg

 

 

 

 

Downloaden

Brochure  Harcèlement scolaire: animation de prévention