Ontmoeting met Marie, schoolbemiddelaarster

Marie

In het kader van de week van de bemiddeling ontmoeten we vandaag Marie, die voor Bravvo in hartje Brussel als schoolbemiddelaarster werkt in het Institut De Mot Couvreur. Wat houdt haar job precies in?

 

 

 

 

 

 

Marie: Het is mijn taak om de strijd aan te binden met schoolverzuim en uiteenlopende vormen van geweld op school. Dat doe ik via gesprekken met en tussen de betrokken partijen. In de praktijk ontvang ik elke dag leerlingen die in de clinch liggen, hetzij met andere leerlingen, hetzij met leerkrachten. Ik neem de tijd om naar hen te luisteren wanneer ze over hun gevoelens en hun kijk op de situatie vertellen. Vervolgens probeer ik hen op weg te helpen naar een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Je bent dus een soort scheidsrechter?

Nee, helemaal niet! Het is niet de taak van de bemiddelaar om te bepalen wie gelijk heeft en wie in fout is, maar wel om naar elke partij te luisteren en respect bij te brengen. We bieden overigens geen garantie op resultaat, maar zorgen wel voor een neutrale omkadering, waar ruimte is voor dialoog en ongedwongen naar oplossingen gezocht kan worden. De omkadering is van cruciaal belang bij bemiddeling. De bemiddelaar vrijwaart de vertrouwelijkheid (wat op het kantoor wordt verteld, blijft binnen die vier muren), de vrijwillige initiatiefname (niemand kan gedwongen worden om deel te nemen of te praten) en de onpartijdigheid (de bemiddelaar is neutraal).

Waarom kunnen de leerlingen jou in vertrouwen nemen?

In de eerste plaats omdat ik een externe medewerker ben, en dus niet aan de school verbonden. Hoewel mijn kantoor zich in het schoolgebouw bevindt en de school een partner is, hoef ik geen verantwoording af te leggen tegenover de directie. Dat is zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten een geruststelling. Het gaat om een gesprek en ruimte die losstaan van het dagelijkse gebeuren in de klas. En die verademing levert verbluffende resultaten op! Vaak begint het proces hier, maar wordt het elders voortgezet. De communicatie wordt teruggekaatst. Uiteraard wacht je beter niet tot de situatie uit de hand loopt vooraleer je mij om hulp vraagt.

Marie-3.jpg

Brengen de sociale netwerken nieuwe situaties met zich mee?

Aangezien het leven van de leerlingen zich ook grotendeels online afspeelt, komt het thema van de sociale netwerken erg regelmatig aan bod in de bemiddeling. Het kan gaan om gespreksgroepen waarvan niet de hele klas lid is, de verspreiding van foto's, opmerkingen over een klasgenoot enz. Soms neigt het naar pesten.

Kan je ons een voorbeeld geven van een recente bemiddeling waaruit je veel voldoening hebt gehaald?

Ik moet meteen aan een leerlinge denken die 'veelbelovend' werd genoemd, maar met wie het niet goed ging op school. We merkten dat de druk die ze ervoer niet door de school werd opgelegd, maar door haar moeder. Zij stemde ermee in deel te nemen aan de bemiddeling, die erg emotionele momenten kende. Voor het eerst kon elke partij haar gevoelens verwoorden. Het meisje kon haar moeder uitleggen dat ze niet zo intelligent was als haar moeder dacht, terwijl de moeder haar dochter uitlegde dat zij haar een beter leven wilde geven dan ze zelf had gehad. Het waren lovenswaardige bedoelingen, maar die zijn nooit uitdrukkelijk verwoord en zorgden voor permanente spanningen thuis. Dat liet zich voelen op school. Dankzij de bemiddeling kon alles benoemd worden en kon er een heuse dialoog aangeknoopt worden, waardoor iedereen beter begrip kon opbrengen voor elkaar.

Hou je naast die individuele situaties ook klassikale bemiddelingssessies?

Ja, bijvoorbeeld wanneer leerlingen of leerkrachten naar me toe komen omdat er een negatieve sfeer hangt in de klas, er kliekjes worden gevormd of de motivatie beneden peil is. Dan doen we aan wat we 'klasgroepbemiddeling' noemen. Daarvoor krijg ik de hulp van een collega-bemiddelaarster van Bravvo die gespecialiseerd is in groepsbemiddeling. Een ander aanzienlijk deel van mijn tijd besteed ik aan de strijd tegen schoolverzuim, via de organisatie van projecten. Concreet laat ik de leerlingen van het vierde jaar beroepsonderwijs kennismaken met het beroep van kleuterleidster, waarvoor ze worden opgeleid als ze hier school blijven lopen. We hebben immers gemerkt dat bepaalde leerlingen hun schoolloopbaan verderzetten zonder zich er echt van bewust te zijn dat die bepalend is voor hun beroepskeuze, en dus hun verdere professionele leven.

Marie-2.jpg

Meer info