Het project 'Focus Ecole': een schoolvoorbeeld van buurtwerking

focus

Elke morgen, middag en avond staan de gemeenschapswachten op post bij een aantal Brusselse scholen. Ze leiden het verkeer in goede banen en helpen de kinderen veilig de straat over. Zowel de kinderen als de buurtbewoners stellen dat enorm op prijs.

De dagelijkse activiteiten gaan gepaard met andere preventiemaatregelen, waaronder het initiatief Focus Ecole, waarvoor Bravvo in 2016 de David Yansenne-prijs kreeg uit handen van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met die prijs worden stappen in een overkoepelend en breed gewestelijk beleid aangemoedigd. Focus Ecole is in feite een samenwerkingsplatform dat in 2014 werd opgericht door de dienst Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel, in samenwerking met Bravvo en de politiediensten. De nadruk ligt op de specifieke behoeften van scholen op het vlak van preventie en veiligheid in de stad. De behoeften worden geregeld in kaart gebracht en bijgestuurd, zodat Focus Ecole pertinente en efficiënte oplossingen kan aanreiken.

Een participatief systeem

In de praktijk worden scholen, gemeenschapswachten, politiediensten, overheidsinstanties en andere betrokkenen bij het schoolleven samengebracht. Als de situatie dat vereist, kunnen de instellingen ook preventieve steun krijgen van de gemeenschapswachten of een ontradende aanwezigheid vragen van de politiediensten.

GDP Focus école 2000pxl.jpg

Eenvoudig, maar doeltreffend

"Het principe van het project Focus Ecole is eenvoudig maar bijzonder doeltreffend", lezen we in de Brusseleir. "Verschillende keren per jaar wordt per sector vergaderd met de directeurs van de scholen van de Stad (130), de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de vzw Bravvo. Dankzij die vergaderingen is een directe uitwisseling mogelijk tussen de drie partners van het project, zodat ze de belangrijkste problemen qua preventie en veiligheid in en om de scholen in kaart kunnen brengen. Het initiatief wil een snelle en doeltreffende oplossing bieden door bijvoorbeeld in de buurt van de school kiss-and-ridezones in te richten voor een vlotter verkeer, technopreventiebezoeken te organiseren om inbraken te voorkomen, een beroep te doen op gemeenschapswachten om het wildparkeren te controleren enz."

 

GDP Focus école 2000p 2.jpg

Preventie en ontrading

"Naargelang van de situatie kunnen de scholen preventieve steun krijgen van de gemeenschapswachten en/of een ontradende interventie van de politie. Nog een ander belangrijk aspect van het project is de begeleiding van leerlingen van het 5e en 6e leerjaar door een politie-inspecteur van de wijk. Hij of zij laat een klas kennismaken met het beroep van politieagent en de taken die daarbij horen. Die mentoraanpak wil niet enkel informeren, maar ook een duurzame vertrouwensband creëren tussen de kinderen en de begeleidende politieagenten. Verder wil men ook preventief optreden, bijvoorbeeld tegen pesten op school of de gevaren van sociale media."

Meer hierover

Lees het artikel in de Brusseleir nr. 139

"Focus Ecole wint de David Yansenne-prijs 2016" (website Openbaar Onderwijs van de Stad Brussel)

De video van Brussel Preventie & Veiligheid ter gelegenheid van de uitreiking van de David Yansenne-prijs: