Gemeenschapswachten in de Marollen, zelfs ‘s nachts

gdpn

Sinds het voorjaar van 2017 is ook in de Marollen een team van nachtgemeenschapswachten aanwezig.

(Aanpassing van een artikel uit de Brusseleir nr. 127 van juni 2017)

De criminaliteit in de Stad neemt af, en dat hebben we onder meer te danken aan de inzet van de gemeenschapswachten. U kwam ze ongetwijfeld al tegen in de straten, de mannen en vrouwen in hun paarse uniform. Via de vzw Bravvo zorgen ze ervoor dat de burgers zich veilig voelen in de wijken, parken en wooncomplexen. Ze patrouilleren ook op grote evenementen en in de buurt van scholen. Hun taak? Onburgerlijk gedrag tegengaan en aansporen tot een vriendelijke omgang onder inwoners. Hun aanwezigheid is geruststellend en ontradend, vooral in probleemzones.

Ze focussen op preventie, hebben een brugfunctie tussen bevolking en stadsbestuur en rapporteren zaken die afbreuk doen aan een aangenaam leefklimaat (sluikstorten, besmeurd of vernield stadsmeubilair enz.). De gemeenschapswachten bestrijden ook sociale uitsluiting en houden vooral bij kwetsbare personen een oogje in het zeil. Sinds 2010 kunnen burgers in bepaalde zones bovendien ook ‘s nachts op hun diensten rekenen. Het project groeit geleidelijk, onder meer in de Marollen.

 

GDPN ED 3.jpg

Een uitgebreid team

Aanvankelijk was er enkel een nachtdienst in de Papenvest- en de Dansaertwijk. Vandaag is dat gebied uitgebreid met de Marollen, via de centrale lanen en het Justitiepaleis. Ook het team is uitgebreid en telt nu 27 nachtwachten en drie verantwoordelijken, die 7 dagen per week beschikbaar zijn van 18.30 tot 2 uur 's ochtends. Aangezien er 's nachts meer conflicten en spanningen zijn dan overdag, worden de dagopdrachten van de gemeenschapswachten dus verlengd. Ze krijgen een gerichtere opleiding omdat ze overlastproblemen moeten aanpakken, zoals conflicten of het ongeoorloofd rondhangen in hallen van gebouwen. Ze sturen ronddwalende personen naar de juiste diensten, beveiligen bepaalde belangrijke locaties (metrostations en omgeving, openbare ruimte, sociale woonsites enz.), melden gevonden voorwerpen of ingeslagen autoruiten. Wanneer het onburgerlijk gedrag blijft duren of wanneer ze een gevaar voor anderen opmerken, kunnen ze uiteraard een beroep doen op de politie en de ziekenwagen, maar ook zelf de eerste hulp toedienen.

 

GDPN ED 2.jpg

Een gratis nummer voor iedereen

Naast hun regelmatige rondes mogen de gemeenschapswachten ook optreden op vraag van de inwoners, die kunnen bellen naar het gratis nummer 0800 20 320, bijvoorbeeld in geval van een burenruzie.

Gewaardeerde hulp

Dankzij de gemeenschapswachten worden er heel wat feiten voorkomen (zakkenrollerij, auto-inbraak enz.). Hun beste wapens om op te treden: ze kennen de wijken op hun duimpje, praten met de bewoners en bemiddelen bij conflicten. Hun dienstverlening is echter niet vergelijkbaar met die van de politie, die bevoegd is om een proces-verbaal op te maken. De gemeenschapswachten werken preventief, creëren een ontradend effect en stellen feiten vast. Hun aanwezigheid wordt erg op prijs gesteld tijdens grote evenementen als de Zuidfoor, Brussel Bad of Winterpret.

Bovendien maken ze van die momenten gebruik om de bevolking te informeren. In de Brusselse parken wijzen ze de mensen op de regels en dragen ze zorg voor het milieu door bezoekers aan te zetten tot meer netheid. In geval van conflicten treden ze op als bemiddelaar en proberen ze de situatie te bedaren via dialoog. Het kan gaan om conflicten tussen groepen jongeren, burenruzies, vandalisme of nachtlawaai. Ze hebben ook het recht om mobiliteitsproblemen te signaleren en te beheren (dubbelparkeren, aanrijdingen enz.). Hulp bieden aan zwakke personen behoort eveneens tot hun takenpakket (bejaarden, minder mobiele mensen, personen in een crisissituatie, daklozen, slachtoffers van diefstal of agressie enz.). Kortom, de gemeenschapswachten kunnen ten dienste staan van elke burger.

 

GDPN ED 4.jpg

(Aanpassing van een artikel uit de Brusseleir nr. 127 van juni 2017)


 

Lees meer

Lees het artikel in de Brusseleir nr. 127

Meer info over de nachtgemeenschapswachten