Charter voor het nachtleven

charte

mei 2019 - De cel Openbare Rust van de Stad Brussel heeft een veelbelovend project uitgewerkt dat bedoeld is voor plaatsen waar gefeest wordt: het Charter voor het nachtleven. Dit werkinstrument heeft een uiltje als embleem en zet in op gecoördineerde preventie. Het is het resultaat van engagement en samenwerking van alle betrokken spelers.

 

 


 

 

De Kolenmarkt ontwaakt na een feestweekend. Het is voor de deur van de Belgica, een mythische bar met een lange geschiedenis in de wijk, dat het Charter voor het nachtleven op 20 mei 2019 boven de doopvont werd gehouden.

MTP Charte vie nocturne-1.jpg

« Brussel is een feeststad », zegt de burgemeester. « Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen de bewoners, de handelszaken en de veiligheid. Dat is het doel van dit charter. Het is een instrument voor preventie en bemiddeling, op punt gesteld door de cel Openbare Rust, op vraag van en in samenwerking met de verschillende actoren. » Met name de uitbaters van zaken die ‘s avonds open zijn en zich op vrijwillige basis konden aansluiten, maar ook de buurtbewoners, de politiezone Brussel Hoofdstad/Elsene en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Respect

Het Charter voor het nachtleven van Brussel (waarvan de tekst hier te vinden is) bekijkt het ruim: gaande van het managen van geluidsoverlast, alcoholverbruik en gecontroleerd druggebruik tot respect voor de openbare ruimte, de netheid, de preventie van seksueel overdraagbare aandoeningen, grensoverschrijdend seksueel gedrag en discriminatie. Dit alles wordt samengebracht in 14 artikelen die de kwaliteit van het nachtleven moeten verbeteren.

De handelszaken die het charter aanhangen vinden er een duidelijk kader over wat al dan niet toegelaten en aangemoedigd wordt, advies rond goede praktijken, nuttige contacten en toegang tot een platform om te communiceren en samen oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen.

MTP Charte vie nocturne-2.jpg

Eerste uil

De eerste sticker kleeft op de vitrine van de Belgica. De barmanager Julien Vandensmissen is er blij mee: « Wij zijn hier al 33 jaar gevestigd en we communiceren al veel met de buren. Het charter biedt het voordeel van een directe uitwisseling met het stadsbestuur en de politie. We kunnen sneller reageren op probleemsituaties, zoals druggebruik, met beter aangepaste reacties in plaats van het probleem van de ene naar de andere bar te laten doorschuiven. Zo willen wij werken aan langetermijnoplossingen. »

MTP Charte vie nocturne-4.jpg

Een enorme stap

« Nieuw is ook het feit dat wij nu beschikken over een referentiedocument waarin alle regels zijn samengebracht. Het ondertekenen geeft ook toegang tot een reeks werkinstrumenten en middelen om het respect voor de engagementen te faciliteren », zegt Frédéric da Soghe, nachtambassadeur voor de federatie van de Brusselse horeca en een van de initiatiefnemers van het project.

MTP Charte vie nocturne-5.jpg

« Als handelszaak kan je je stem laten horen via het comité dat het charter opvolgt, in plaats van enkel aan sancties te moeten denken. Door na te denken over het nachtleven zet de stad een enorme stap voorwaarts. Wat de buurtbewoners betreft, heeft het wijkcomité met ons samengewerkt en het document gevalideerd. Dat vergemakkelijkt de dialoog. »

De regels respecteren

Katleen Vangerven is lid van het wijkcomité van Sint-Jacobs. Ze is al 20 jaar huiseigenares in de wijk waar ze zo van houdt. Haar standpunt?  « Ik hou ervan om af en toe laat uit te gaan. Maar als bewoner kijk je anders naar de zaken die ‘s nachts open zijn. Het samengaan van die twee werelden blijft fragiel. Toch is deze mix volgens mij ook een veiligheidswaarborg. Het charter zal ons helpen indien iedereen de regels respecteert. »

MTP Charte vie nocturne-6.jpg

Soepele en snelle interface

De cel voor Openbare Rust van Bravvo heeft als hoofddoel het respect voor de regels te faciliteren door personen en thematieken samen te brengen op basis van de vragen op het terrein. Maude Glorieux, dienstverantwoordelijke: « Onze rol bestaat erin een soepele en snelle interface aan te bieden tussen het publiek en de Stad Brussel door transversale informatie te delen. De typische nachtelijke problemen hebben niet enkel te maken met het delen van de openbare ruimte, netheid of de aanpak door de politie. De cel Openbare Rust formuleert een antwoord op maat van de dagelijkse realiteit van de handelszaken en op basis van elementen die verkregen worden bij diverse instanties van de stad en haar partners. »

MTP Charte vie nocturne-7.jpg

Repressie vermijden

De verantwoordelijke legt de nadruk op het preventieve karakter van het Charter voor het nachtleven. « De ondertekening is niet verplicht, maar is wel interessant voor handelszaken. Het laat hen toe om door middel van preventiemaatregelen problemen aan te pakken nog voor ze zich voordoen, waardoor repressie overbodig wordt. Het charter gaat niet verder dan de reeds bestaande wetgeving rond terrassen of het spelen van versterkte muziek. Het voorziet ook geen sancties, maar vereenvoudigt en versnelt veeleer de ordehandhaving. Het is een manier om zich te engageren voor het behoud van een diverse en aangename buurt. »

Een levendige en verenigde wijk

« Het charter lanceren in de Sint-Jacobswijk, waar een bruisend nachtleven aanwezig is en waar de betrokken partijen van het nachtleven zich reeds verenigd hebben, was een evidentie”, zegt Daphné Phan Lê, adjunct-manager van de cel Openbare Rust: “Hier heb je een concentratie van een dertigtal zaken in een netwerk van smalle straatjes. De handelaars hier zijn reeds goed georganiseerd en we zijn vertrokken op basis van de problemen die deze laatsten hadden gesignaleerd via Syndigay, de horeca-associatie met aandacht voor de lgbt-gemeenschap die gevestigd is aan de Kolenmarkt. Dit komt de klanten ten goede. Bij het zien van het logo weten ze meteen dat ze zich in een geëngageerde en veilige zaak bevinden, die zelfs als vluchtplaats kan dienen in geval van onlusten of agressie. »

Meer info's

F.G. (tekst) et CyP (foto)