Nieuws

10 februari 2020 - "Radicalisering: en jij, hoe sta jij ertegenover?" vraagt de cel PRE-RAD van Bravvo.
mei 2019 - De cel Openbare Rust van de Stad Brussel heeft een veelbelovend project uitgewerkt dat bedoeld is voor plaatsen waar gefeest wordt: het Charter voor het nachtleven.
februari 2019 - In de buurt van Tour & Taxis ziet een wijk met meer dan duizend bewoners het levenslicht: Tivoli Green City.
maart 2019 - Deze carnavalstoet, georganiseerd door verschillende verenigingen, bracht kleur en muziek naar de achterzijde van de voetgangerszone.
Sinds het voorjaar van 2017 is ook in de Marollen een team van nachtgemeenschapswachten aanwezig.