Nieuws

In de buurt van Tour & Taxis ziet een wijk met meer dan duizend bewoners het levenslicht: Tivoli Green City. Op 20 februari 2019 werd de wijk ingehuldigd in aanwezigheid van de koning.
Deze carnavalstoet, georganiseerd door verschillende verenigingen, bracht kleur en muziek naar de achterzijde van de voetgangerszone.
Sinds het voorjaar van 2017 is ook in de Marollen een team van nachtgemeenschapswachten aanwezig.
Al enkele jaren strijden de schoolbemiddelaars van Bravvo tegen pesten op school. Dat doen ze in dagelijkse individuele gesprekken, maar ook met grotere campagnes.
Elke morgen, middag en avond staan de gemeenschapswachten op post bij een aantal Brusselse scholen. Ze leiden het verkeer in goede banen en helpen de kinderen veilig de straat over.