Juridische bijstand

De juridische wereld is best ingewikkeld. De juristen van Bravvo begeleiden u en zeggen u welke stappen u moet ondernemen tegenover een persoon of bedrijf. Precieze informatie, praktische tips en de contactgegevens van andere nuttige diensten, kortom: directe en concrete hulp voor alle inwoners van de Stad Brussel.

service juridique

U bent betrokken bij juridische stappen ten aanzien van:

  • uw huisbaas, uw huurder(s), uw buren of de syndicus van uw gebouw?
  • uw partner, in het kader van een breuk of scheiding, het hoederecht over de kinderen?
  • een deurwaarder, in het kader van de betaling van facturen?
  • een telecombedrijf (telefoon, internet, televisie), een nutsleverancier (water, gas, elektriciteit) of een verzekeringsmaatschappij?

De juridische bijstandsdienst van Bravvo geeft advies en helpt u op weg bij vragen als:

  • Wat zijn mijn rechten?
  • Heb ik een advocaat nodig of moet ik een gespecialiseerde dienst inschakelen?
  • Moet ik antwoorden op een brief die aan mij gericht is?
  • Welke stappen moet ik ondernemen om mijn rechten te laten gelden?
  • Hoe kan ik een regeling treffen met de tegenpartij?

Goed om te weten

Deze gratis en vertrouwelijke buurtdienst is bestemd voor alle inwoners van de Stad Brussel.
De juristen van Bravvo werken alleen op afspraak.

Downloaden

Flyer

De volgende informatie is aan verandering onderhevig en wordt aangepast aan de evolutie van de situatie.
Update op 19/05/2021

Ik lijd inkomensverlies door COVID-19 en kan mijn schulden bij de gerechtsdeurwaarder niet afbetalen. Wat moet ik doen?

Inbeslagneming van roerende en onroerende goederen is niet langer formeel verboden, maar de nationale kamer van gerechtsdeurwaarders heeft haar leden verzocht "voorzichtig, redelijk en verzoenend" te zijn en rekening te blijven houden met de opgelegde gezondheidsmaatregelen.

Indien je moeilijkheden ondervindt voor de afbetaling of indien er een procedure tegen jou loopt bij een gerechtsdeurwaarder, raden wij je aan om telefonisch of per e-mail contact op te nemen met de deurwaarder voor een aanpassing van je afbetalingsplan of inlichtingen over het verdere verloop bij het gerechtsdeurwaarderskantoor in kwestie.Je vindt de contactgegevens op de correspondentie van het gerechtsdeurwaarderskantoor.

Als u vragen heeft over de gerechtsdeurwaarderspraktijk, kunt u op maandag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur contact opnemen met de juridische dienst van de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders op 02/533 07 57.

 

Kan ik mijn huis worden uitgezet tijdens de periode van afzondering?
Huisuitzettingen zijn weer toegestaan sinds 26/04/2021 in Brussel.

 

Kan de gas- en stroomvoorziening afgesloten worden (onbetaalde facturen) in de periode van afzondering
De winterperiode is verlengd tot en met 31/05/2021 - vóór deze datum mag de elektriciteit- of gasvoorziening van huishoudens niet worden afgesloten, behalve om veiligheidsredenen (bv. faz-lek).

Meer info:  https://www.socialenergie.be/nl/ of via 02 526 03 00.

 

Hoe kan ik contact opnemen met een advocaat of een pro-Deoadvocaat aanvragen?
De lokalen van het Bureau voor Rechtsbijstand in de Regentschapsstraat 63 te 1000 Brussel zijn toegankelijk, maar alleen op afspraak, en alleen voor een consultatie of de aanstelling van een advocaat. U kunt een afspraak maken tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur op 02/519 83 05. Het dragen van een masker is verplicht voor de afspraak.

De Telebalie blijft telefonisch bereikbaar, van maandag tot vrijdag, van 14 tot 17 uur op het nummer 02 511 50 45 of 02 519 89 18 – uitsluitend i.v.m. vreemdelingenrecht 

Surf voor meer informatie naar https://www.baliebrussel.be/rechtshulp/

 

Ik moetvoor de rechtbank verschijnen. Moet ik er nog naartoe?
De hoorzittingen worden zo normaal mogelijk gehouden. Is het aangeraden contact op te nemen met je advocaat of de griffie van de rechtbank voor informatie omtrent de organisatie. De contactgegevens van de griffie staan doorgaans op je dagvaarding en zijn ook te vinden op de website https://www.tribunaux-rechtbanken.be/. Je kan zowel telefonisch als per e-mail of fax om uitstel vragen.

Alleen dringende zaken (geval per geval als dusdanig erkend door de magistraten) die schriftelijk kunnen verlopen, zullen worden aanhouden.

Raadpleeg voor meer informatie over de maatregelen die door de rechtbanken geval per geval worden getroffen de website https://avocats.be/de/coronavirus.

 

Ik heb een afspraak bij de notaris. Moet ik er nog naartoe?
Digitale volmacht is nu mogelijk. Met deze notariële akte geef je aan een medewerker of vertrouwenspersoon die op het notaris kantoor aanwezig is de toestemming om je akte te tekenen. Wij raden u aan contact op te nemen met uw notaris om te weten hoe ze zijn georganiseerd.

Meer informatie over de digitale-volmacht op de website notaris.be :https://www.notaris.be/nieuws-pers/detail/je-akte-op-afstand-dat-kan-dankzij-de-digitale-volmacht.

 

Ik betaal een hypothecaire lening af maar lijd inkomensverlies door COVID-19. Wat moet ik doen?

Vanaf 1/01/2021 is het weer mogelijk om uitstel van de maandelijkse betalingen van een hypothecaire lening aan te vragen voor maximaal 3 maanden. De uiterste termijn voor het aanvragen van dit uitstel is 21/03/2021, en kan alleen worden toegekend voor hypothecaire leningen die dateren van vóór 1/04/2020. Er zij op gewezen dat het tijdens de eerste en de tweede golf toegekende uitstel samen niet meer dan 9 maanden mogen bedragen. 

Voor meer informatie over de voorwaarden en de procedure: https://www.febelfin.be/fr/article/deuxieme-charte-report-de-paiement-du-credit-hypothecaire.

 

Ik ben tijdelijk werkloos door overmacht of om economische redenen en zit met vrag.en daaromtrent.
Neem contact op met de RVA op het nummer 02 515 44 44 of surf naar https://www.rva.be/nl

 

Ik kom in aanmerking voor de sociale uitkeringen voor zelfstandigen en zit met vragen daaromtrent.
Neem contact op met het RSVZ op het nummer 0800 12 018 of surf naar https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

 

Ik kom in aanmerking voor de maatregelen voor werkgevers en zit met vragen daaromtrent.
Neem contact op met de RSZ op het nummer 02 509 59 59 of surf naar https://www.rsz.fgov.be/nl.

 

Ik lijd een inkomensverlies door de coronacrisis. Moet ik nog steeds onderhoudsgeld betalen aan mijn ex voor mijn kinderen?
Ja, het onderhoudsgeld voor de kinderen moet altijd worden doorbetaald; dat zou een van je prioriteiten moeten zijn.

Mocht je daardoor in financiële problemen komen, probeer dan eerst een regeling te treffen met je ex, die misschien zelf ook wel een inkomensverlies lijdt.
Als jullie tot een akkoord komen, zet je dit best op papier.

Als jullie het niet eens kunnen worden en je ex beschikt over een vonnis of een gehomologeerde overeenkomst, dan kan hij/zij aankloppen bij een deurwaarder of bij DAVO om de onbetaalde bedragen in te vorderen.

 Je kunt altijd een herziening van het onderhoudsgeld aanvragen bij de familierechter. Hou er wel rekening meer dat er geen zittingen zijn tijdens de lockdown. En na een versoepeling van de coronamaatregelen zou het wel eens lang kunnen duren eer je zaak aan bod komt.

De rechter kan eventueel achteraf nog rekening houden met je inkomensverlies en het bedrag van het onderhoudsgeld aanpassen aan de situatie van de twee partijen.


Contact

Valentine d'Odémont, juriste
Sluismeester Coggestraat 18, 1000 Brussel
02 208 00 87
0491 71 10 29
valentine.d'odemont@brucity.be
juridischedienstbravvo@brucity.be

Ferran Tomas Romero, juriste
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 66
0498 90 57 68
ferran.tomasromero@brucity.be
juridischedienstbravvo@brucity.be

Contact

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be