Gemeenschapsontwikkeling in Laken

In de Lakense Maria-Christinawijk is het de taak van de medewerker voor gemeenschapsontwikkeling om gemeenschapsprojecten op touw te zetten en de inclusie van nieuwe inwoners en hun deelname aan het leven in de wijk te bevorderen.

Agent de développement communautaire

De sociale cohesie versterken in een buurt als de Maria-Christinawijk in Laken is van cruciaal belang voor het welzijn van de bewoners, handelaars, bezoekers enz. Met uiteenlopende acties wil de medewerker voor gemeenschapsontwikkeling de aantrekkelijkheid en het imago van de wijk opkrikken. Samen met de verschillende lokale actoren (verenigingen, scholen, handelaars enz.) ziet hij toe op een betere verstandhouding tussen alle leden van de gemeenschap, inclusief de nieuwkomers in de wijk.

Contact

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be

Julien Nève, adjunct-verantwoordelijke
02 279 65 62
julien.neve@brucity.be