Evaluatie & activiteitenverslagen

De cel Evaluatie van Bravvo voert belangrijke analyses uit, zowel op basis van kwantitatieve als van kwalitatieve gegevens. Dankzij die informatie kunnen de acties op het terrein geëvalueerd worden en worden de prioriteiten bepaald om de onveiligheid en het onveiligheidsgevoel op het Brusselse grondgebied weg te werken.

swot

Efficiënte acties dankzij feedback

Feedback is uiterst belangrijk voor de goede werking en doelmatigheid van Bravvo. De gemeentelijke, gewestelijke en federale overheden bepalen welke fenomenen rond onveiligheid en onveiligheidsgevoelens moeten worden voorkomen. Ze mandateren en financieren Bravvo om preventiemiddelen te ontwikkelen voor de fenomenen in kwestie en die toe te passen op het grondgebied van de Stad Brussel. Met de teams op het terrein maakt de cel Evaluatie een interne kwantitatieve en kwalitatieve analyse van die operaties. Bovendien kunnen de autoriteiten aan de hand van de gegevens bepalen welke acties prioriteit krijgen.

Lokale Veiligheidsdiagnose

Bravvo is ook verantwoordelijk voor het opstellen van een Lokale Veiligheidsdiagnose (LVD) voor het grondgebied van de Stad. Dat doet de vzw door haar eigen evaluaties te koppelen aan de sociodemografische, stedenbouwkundige en statistische informatie van haar partners. Elk jaar biedt die balans een globaal overzicht voor de subsidiërende overheden over de te behandelen behoeften en fenomenen.

Nauwe opvolging van de programma's

De cel Evaluatie speelt een bijzondere rol in de opvolging van de verschillende programma's die door Bravvo geleid worden. Het team centraliseert de uitvoering van de projecten, door op verschillende vlakken te werken, zoals het opstellen van de dossiers, de formulering van de doelstellingen, het publiceren van de overeenkomsten, de uitwerking van en/of het toezicht op de projectfiches, de ondersteuning aan de coördinatoren,... Bovendien stelt de cel tussentijdse evaluatierapporten op of coördineert ze die. Voorbeelden zijn de evaluatiefiches van de wijkcontracten of het evaluatierapport van het Grootstedenbeleidprogramma.

Up-to-date activiteitenverslagen

Tot slot centraliseert de cel Evaluatie de jaarlijkse balans van de vzw, door de beschikbare kwalitatieve en kwantitatieve inhoud te controleren.

Downloaden

Activiteitenverslagen 2015 (enkel in het Frans) - 2016 (enkel in het Frans) - 2017 (enkel in het Frans) - 2018  (enkel in het Frans)- 2019 (enkel in het Frans)

Activiteitenverslagen 2020 - 2021 - 2022

De andere verslagen zijn beschikbaar op aanvraag.

Contact

Bravvo
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 00
02 279 65 09
infopreventie@brucity.be

Thierry Hendrickx, interne evaluator 
02 279 65 11
0495 60 91 56
thierry.hendrickx@brucity.be

X
Facebook 
Instagram
Linkedin

Formulaire de contact 

Contactformulier 
Laat een bericht achter, wij antwoorden zo snel mogelijk.
Vergeet niet uw e-mailadres en telefoonnummer te vermelden.