Een conflict? Denk aan bemiddeling

Binnen het gezin of tussen een koppel, op het werk, op school, tussen huurder en verhuurder, tussen buren, in de wijk of zelfs met een gemeentedienst: een conflict dat tot een rechtszaak komt, veroorzaakt stress en kost geld. Zit u in zo'n situatie? Denk dan eerst aan bemiddeling en juridische bijstand, in plaats van aan een rechtszaak. Dankzij Bravvo kunt u terecht bij bemiddelaars en juristen die gratis en in alle vertrouwelijkheid met u praten en u helpen.

2

Tot wie kunt u zich richten?

• U wilt een conflict tussen personen oplossen? Neem contact op met uw lokaal bemiddelaar. Hij of zij zet u op weg naar dialoog en weet de gemoederen te bedaren. De lokaal bemiddelaar leert u op een andere manier naar de zaken te kijken en helpt zo de situatie op te lossen. Het doel? Een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden, zonder rechtszaak.

• Er smeult een conflict tussen bewoners in uw wijk? Neem contact op met uw sociaal bemiddelaar. Als aanspreekpunt voor iedereen brengt hij of zij de dialoog op gang, om tot een beter samenleven te komen. De sociaal bemiddelaar stelt acties voor waardoor mensen elkaar kunnen ontmoeten en iedereen zijn steentje kan bijdragen aan het leven in de wijk.

• Zijn er spanningen op school? Neem contact op met de schoolbemiddelaar (enkel in bepaalde secundaire scholen van de Stad Brussel). U kunt steeds bij de schoolbemiddelaar terecht. Hij of zij luistert naar leerlingen en ouders, en gaat op zoek naar oplossingen voor conflicten en andere problemen die verband houden met het schoolleven.

• U staat voor een juridisch of administratief probleem? Neem contact op met uw jurist. Hij of zij helpt u inzicht te verwerven en in te grijpen, en kan samen met u naar een minnelijke schikking zoeken om onder meer uw huisvestings-, famiale of relatieproblemen te verhelpen, facturen te vereffenen of geschillen met leveranciers op te lossen.

Contact

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijk
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be