Dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (OAGM)

De dienst Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (OAGM) van Bravvo begeleidt personen die een gemeenschapsdienst of een autonome werkstraf opgelegd kregen.

bezem

Een positieve benadering

Maatregelen binnen de alternatieve rechtspleging hebben als doel een persoon voor een delict te straffen, maar hem of haar ook op de persoonlijke verantwoordelijkheid te wijzen en de gemeenschap een symbolisch herstel te bieden. De straffen worden opgelegd als alternatieven voor de klassieke gerechtelijke maatregelen (boete, gevangenisstraf) en moeten juridische procedures of seponering voorkomen.

Er bestaan twee soorten maatregelen:

  • gemeenschapsdienst, in het kader van bemiddeling in strafzaken en voorgesteld door de procureur des Konings (tussen 20 en 120 uur dienst);
  • autonome werkstraf, opgelegd door de politierechter of de correctionele rechtbank (tussen 20 en 300 uur dienst, tot 600 uur in geval van recidive).

De justitiehuizen kunnen personen doorverwijzen naar de dienst OAGM. De dienst begeleidt die personen, legt contact met de plaatsen van strafuitvoering en met de justitieassistenten. Het team kan die personen ook doorverwijzen naar specifieke diensten voor hulp. 

Zinvolle instellingen

Het netwerk van de dienst OAGM telt een veertigtal instellingen, waarvan de helft openbare (gemeente)diensten en de andere helft privé-instellingen, hoofdzakelijk vzw's. Het gaat nooit om commerciële instellingen. De zorgsector is doorgaans de meest zinvolle sector voor personen die een alternatieve straf opgelegd krijgen.

Er kunnen verschillende taken worden uitgevoerd: hulpverlening, manuele of administratieve taken,... De aard van het werk wordt vastgelegd in overleg met de veroordeelde, rekening houdend met diens vaardigheden en de overeengekomen taak op de plaats van strafuitvoering. Elk voorstel moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de justitieassistent.

De dienst OAGM ziet er tijdens het hele proces op toe dat de strafuitvoering voor alle partijen positief verloopt.

Herstel

Wanneer de dienst of straf succesvol is uitgevoerd, komt het delict niet op het strafblad van de veroordeelde terecht, waardoor diens professionele herinschakeling niet in het gedrang komt. Meer nog, bepaalde personen leren dankzij de dienst of straf vaardigheden aan die onmisbaar zijn voor een goede werkhouding: regelmatige uren, werken in teamverband, werkritme opdoen, verantwoordelijkheid nemen in geval van afwezigheid (oversten verwittigen en de afwezigheid rechtvaardigen),... Tot slot kan een gemeenschapsdienst of werkstraf een nieuwe dynamiek teweegbrengen bij de veroordeelde, aangezien het werk voldoening kan schenken en sociaal contact in de hand kan werken.

Contact

Sophie Vaes, criminologe
Centrale Werkplaats van de Stad Brussel
Frontispiesstraat 55-57, 1000 Brussel
semja.bruxelles@brucity.be
02 274 16 80
0499 53 74 90

Jean-François Bette, criminoloog
Centrale Werkplaats van de Stad Brussel
Frontispiesstraat 55-57, 1000 Brussel
semja.bruxelles@brucity.be
02 274 16 79
0497 43 53 85

Sophie Zambeaux, veldbegeleidster
Sluismeestercoggestraat 18, 1000 Brussel
semja.bruxelles@brucity.be
0493 89 27 09 

Anthony Geivaerts, veldbegeleider
Sluismeestercoggestraat 18, 1000 Brussel
semja.bruxelles@brucity.be
0499 64 11 90