De schoolbemiddelaars, voor een goed gevoel op school

Een schoolbemiddelaar is iemand binnen de school die vrij aanspreekbaar is en de dialoog bevordert in geval van conflicten. Leerlingen, ouders en het pedagogische team kunnen bij hem of haar terecht. U vindt de schoolbemiddelaars van Bravvo in zes secundaire scholen van de Stad.

respect

Alle situaties, met respect voor iedereen

Een ruzie tussen leerlingen die uit de hand loopt, een slechte sfeer op de speelplaats, een tegenslag... Alles wat het leven op school beïnvloedt, kan door de schoolbemiddeling worden aangepakt. De bemiddelaar is rechtstreeks toegankelijk en behandelt iedereen met respect, zonder te oordelen.

  • Persoonlijk: de bemiddelaar praat met de persoon in kwestie en luistert naar diens problemen. Hij of zij geeft informatie en nuttige contactgegevens van gespecialiseerde diensten waarmee hij of zij samenwerkt om oplossingen te bieden.
  • In de klas: in geval van spanningen kan de bemiddelaar op aanvraag praten met de groep over het onderwerp dat hen bezighoudt.

Alle thema's voor een goed leven op school, samen

Het schoolbemiddelingsteam van Bravvo brengt nieuwe ideeën aan om bij te dragen tot een school waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Er worden collectieve projecten opgezet over thema's als pesten, omgaan met geweld, studiebegeleiding, de integratie van nieuwkomers, motivatie, kennismaking met beroepsmogelijkheden door ontmoetingen met oud-leerlingen die al aan de slag zijn,...

Goed om te weten

  • De dienst is toegankelijk voor alle leerlingen, hun ouders en het hele educatieve team: leerkrachten, opvoeders en directieleden.
  • De schoolbemiddeling van Bravvo is een gratis dienst die los staat van de school. De vertrouwelijkheid is gegarandeerd.

Meer hierover

Contact

Marjorie Montignies
Grevelingenstraat 68, 1000 Brussel
0499 53 74 75
marjorie.montignies@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Fouzia Haddache
Rijkeklarenstraat 30, 1000 Brussel
02 548 27 25
0499 55 80 95
fouzia.haddache@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Natacha Roland
Reper-Vrevenstraat 80, 1020 Brussel
0474 87 38 38
natacha.roland@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Myriam Trechnievski
Vaartstraat 55/57, 1000 Brussel
0499 53 74 76
myriam.trechnievski@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Jérôme Anselin
Alfred Stevensstraat 20, 1020 Brussel
02 423 57 22
0492 34 04 29
jerome.anselin@brucity.be

Downloaden

Flyer

Contact

Marie Verbeeren
Nieuwe Graanmarkt 24, 1000 Brussel
02 505 59 33
0498 94 05 25
marie.verbeeren@brucity.be

Downloaden

Flyer

Het gemeenschapsgevoel vormt een van de hoekstenen van het schoolgebeuren. Het is een proces waar elke leerlingengroep op zijn eigen manier aan bijdraagt. Een positief klimaat biedt de leerlingen de mogelijkheid om hun schooltijd op een serene manier te ervare. Helaas stellen we vast dat conflicten of onderhuidse spanningen de klassfeer kunnen verpesten.

De klasgroep kan zelfs uitgroeien tot een stoorzender. Dergelijke spanningen hebben een behoorlijke impact op het schoolverzuim, omdat ze onmacht en demotivatie onder de leerlingen kunnen creëren. Daarom is het belangrijk om op het groepsniveau in te grijpen en een positief klimaat te scheppen, zowel voor de leerlingen als voor de leerkrachten.

Om conflictsituaties te ontmijnen bevordert de klasgroepbemiddelaar de communicatie tussen de verschillende groepen door een vertrouwenskader op te zetten waarin iedereen vrijuit kan spreken.

De doelstellingen zijn:

  • De algemene sfeer verbeteren
  • Bijdragen aan een positieve klassfeer
  • Spanningen en conflicten beheren of voorkomen om de rust te herstellen
  • De groepscohesie versterken


De bemiddelaar wordt ingeschakeld om alle leden van de klasgroep bij het veranderingsproces te betrekken en aan te tonen dat de groep op eigen kracht in staat is om oplossingen te vinden.

Klasgroepbemiddeling kan worden aangevraagd

  • door de directieleden, de leerlingen, het pedagogisch team of de ouders
  • voor alle klassen en alle jaren van het secundair onderwijs

Download de dienstbrochure

Contact

Ikram Ben Aïssa
Sluismeester Coggestraat 18, 1000 Brussel
0490 14 17 87
ikram.benaissa@brucity.be

Algemene informatie over de dienst

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
0496 51 44 63
cecilia.sanchez@brucity.be