De nachtgemeenschapswachten

U hebt ze ongetwijfeld al opgemerkt op straat, in de groene ruimten en op de sociale woonsites in het centrum van de stad en in de Marollenwijk. Maar wat doen de nachtgemeenschapswachten van Bravvo eigenlijk? Wat kunnen ze voor u doen?

1

Altijd paraat staan

Door hun dagelijkse aanwezigheid in het centrum van de stad, de Marollenwijk en Laken kunnen de 45 nachtgemeenschapswachten incidenten voorkomen en over uw welzijn waken. Hun aanwezigheid in de openbare ruimte is geruststellend en versterkt het gevoel van veiligheid.

Helpen van dichtbij of veraf

Hebt u een vraag? Aarzel dan zeker niet om hen aan te spreken. Ze wijzen u met plezier de weg naar de bevoegde diensten. Vreest u voor een conflict? Zij sturen aan op dialoog en proberen het probleem te verhelpen. Dreigt er gevaar? Zij bieden de nodige hulp. Is er een probleem in de wijk? Zij zoeken een oplossing. Aarzel niet om contact met hen op te nemen op het gratis nummer 0800 20 320.

Kijken en luisteren

De nachtgemeenschapswachten kennen de wijk door en door. Het is hun taak problemen zo snel mogelijk op te merken. Hun vaststellingen inzake netheid, defecte verlichting, sluikstorten, beschadigd straatmeubilair, overlast enz. worden dagelijks overgemaakt aan de bevoegde gemeentediensten. Het doel? Een aangename leefomgeving behouden.

Wegwijs maken en helpen waar ze kunnen

Net als hun collega's overdag werken de nachtgemeenschapswachten samen met de andere diensten van Bravvo (bemiddeling, jeugdcentra, straathoekwerkers enz.), de diensten van de Stad Brussel (Wegeniswerken, Netheid enz.), maar ook de andere verenigingen die hulp bieden (aan bijvoorbeeld daklozen of druggebruikers).

Voorkomen in plaats van genezen

De nachtgemeenschapswachten van de Stad Brussel vertegenwoordigen de overheid. Ze zijn niet beëdigd, maar staan als preventiemedewerkers ten dienste van de inwoners van de stad. Ze bieden dus veeleer een luisterend oor en dragen communicatie hoog in het vaandel.

Download

de flyer

Lees meer

in de Brusseleir

De nachtgemeenschapswachten van Bravvo zijn 7 dagen per week beschikbaar

van 18.30 tot 2u in het centrum van de stad, de Marollenwijk, de Noordwijk en Laken.

Contact

Gratis nummer voor het stadscentrum en de Marollenwijk: 0800 20 320

Ömer Ülker, verantwoordelijk
02 279 65 57
omer.ulker@brucity.be


Coördinatie van de gemeenschapswachten
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
bravvogardiensdelapaix@brucity.be