De gemeenschapswachten

U hebt ze ongetwijfeld al opgemerkt op straat of in de parken, rond scholen of sociale woonsites of tijdens grote evenementen. Maar wat doen de gemeenschapswachten van Bravvo eigenlijk? Wat kunnen ze voor u doen?

1

Altijd paraat staan

Door hun dagelijkse aanwezigheid in tal van wijken kunnen de gemeenschapswachten incidenten voorkomen en over uw welzijn waken. Hun aanwezigheid in de openbare ruimte is geruststellend en versterkt het gevoel van veiligheid.

Helpen van dichtbij of veraf

Hebt u een vraag? Aarzel dan zeker niet om hen aan te spreken. Ze wijzen u met plezier de weg naar de bevoegde diensten. Vreest u voor een conflict? Zij sturen aan op dialoog en proberen het probleem te verhelpen. Dreigt er gevaar? Zij bieden de nodige hulp. Is er een probleem in de wijk? Zij zoeken een oplossing. Aarzel dus zeker niet om iets verdachts te melden.

Kijken en luisteren

De gemeenschapswachten kennen de wijk door en door. Het is hun taak problemen zo snel mogelijk op te merken. Hun vaststellingen inzake netheid, defecte verlichting, sluikstorten, beschadigd straatmeubilair, overlast enz. worden dagelijks overgemaakt aan de bevoegde gemeentediensten. Het doel? Een aangename leefomgeving behouden.

Wegwijs maken en helpen waar ze kunnen

De gemeenschapswachten werken nauw samen met de diensten van de Stad Brussel (Wegeniswerken, Netheid enz.), de andere diensten van Bravvo (bemiddeling, jeugdcentra, straathoekwerkers enz.), maar ook de andere verenigingen die hulp bieden (aan bijvoorbeeld daklozen of druggebruikers).

Voorkomen in plaats van genezen

De gemeenschapswachten van de Stad Brussel zijn niet beëdigd en hebben dus geen politiebevoegdheid. Als preventiemedewerkers staan ze ten dienste van de bewoners. Ze bieden veeleer een luisterend oor en dragen communicatie hoog in het vaandel.

De gemeenschapswachten van Bravvo zijn beschikbaar van maandag tot vrijdag

  • van 7.30 tot 22u in de centrumwijken, de Noordwijk, de Marollenwijk, Laken en Neder-Over-Heembeek;
  • van 18.30 tot 2u in de Dansaertwijk, de Marollenwijk, de Noordwijk en Laken.

Contact

Ömer Ülker, verantwoordelijk
02 279 65 57
omer.ulker@brucity.be

Coördinatie van de gemeenschapswachten
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 70
bravvogardiensdelapaix@brucity.be