De Bruciteam-stewards

De Bruciteam-stewards van Bravvo houden een oogje in het zeil in het stadscentrum: ze waken erover dat het gezellig en veilig blijft. Net als de gemeenschapswachten zijn ze dagelijks op post.

1

Hulp bieden

Hebt u een vraag? Aarzel dan zeker niet om hen aan te spreken. Ze wijzen u met plezier de weg naar de bevoegde diensten. Vreest u voor een conflict? Zij sturen aan op dialoog en proberen het probleem te verhelpen. Dreigt er gevaar? Zij bieden de nodige hulp. Is er een probleem in de wijk? Zij zoeken een oplossing. Inwoners, handelaars en toeristen die iets abnormaals opmerken, kunnen dat bij hen melden.

Vaststellingen doen

De stewards kennen het stadscentrum door en door. Het is hun taak om problemen zo snel mogelijk op te merken. Ze maken hun vaststellingen inzake netheid, defecte verlichting, sluikstorten, beschadigd straatmeubilair, overlast of werven onmiddellijk over aan de bevoegde gemeentediensten. Het doel? Een aangename leefomgeving behouden.

Oplossingen bieden

Om een snelle, relevante oplossing voor hun vaststellingen te kunnen bieden, werken de stewards nauw samen met de verschillende diensten van de stad (cel Openbare Rust, Openbare Netheid, Wegeniswerken, de politie, straathoekwerkers, bemiddelaars enz.) en de verenigingen die actief zijn in het stadscentrum (Straatverplegers, Samusocial, Dune enz.).

Download

de flyer

Lees meer

in de Brusseleir


De stewards van Bruciteam zijn beschikbaar

van maandag tot vrijdag, van 7 tot 20u in het stadscentrum.

Contact

bruciteam@brucity.be

Coördinatie van de Bruciteam-stewards
Stadhuis, Grote Markt, 1000 Brussel
openbarerust@brucity.be

Maude Glorieux, manager Dienst Openbare Rust
02 279 65 25
maude.glorieux@brucity.be

Daphné Phan Lê, adjunct-manager Dienst Openbare Rust
02 279 65 36
phandaphne.le@brucity.be