Bijstand nodig inzake radicalisering?

Stelt u zich vragen over radicalisering? Vermoedt u dat een van uw naasten geradicaliseerd is? Het team van de cel PRE-RAD luistert naar u en staat u bij. Het team wil u helpen om te begrijpen wat er gebeurt en om het gevoel van onmacht dat u misschien wel voelt, te overwinnen.

Radi Tous ensemble

Een luisterend oor, zelfs bij u thuis of per telefoon

Concreet biedt de cel PRE-RAD vooral een luisterend oor in alle vertrouwelijkheid, zodat u niet alleen staat met uw zorgen of moeilijke situatie. De cel biedt informatie, advies en discrete ondersteuning.

Om de best mogelijke omkadering te bieden doet het team een beroep op een netwerk van professionele vertrouwenspersonen: gespecialiseerde juristen, psychotherapeuten, artsen en sociaal assistenten. Zo kunnen ze een antwoord bieden op een groot aantal aanvragen en steun bieden op maat van elke situatie. Zie ook: PRE-RAD, een team dat informatie en ondersteuning biedt

Elke persoon die bang is voor of te maken krijgt met radicalisering, kan rechtstreeks contact opnemen met het team van de cel PRE-RAD voor vertrouwelijke en gratis ondersteuning. Het team wil begeleiding bieden op een flexibele manier, zowel tijdens gesprekken in de kantoren van de cel als thuis of per telefoon. De begeleiding kan af en toe gebeuren of regelmatiger, al naargelang van de vraag en de behoeften.

Goed om te weten

U kunt in alle vertrouwelijkheid contact opnemen met het team via het contactformulier.

Contact

PRE-RAD
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
preradbravvo@brucity.be

via het contactformulier

Susana Baco, pedagoge
02 279 66 50
0492 23 74 83
susana.baco@brucity.be