Bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wildplassen, spuwen op straat, geweld uitlokken, sluikstorten, de toegang tot een gebouw versperren, graffiti spuiten in de openbare ruimte: het zijn maar enkele van de vele acties die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De gevolgen? Een boete of herstel via bemiddeling onder begeleiding van Bravvo.

sanctie

Een wettelijk alternatief voor een bekeuring

Bij de vaststelling van onburgerlijk gedrag – of daar nu een klacht aan vasthangt of niet – kan de politie een proces-verbaal (pv) opstellen en een administratieve sanctie opleggen. In de plaats van een boete te innen, voorziet de wet in bemiddeling. Daarbij ligt de nadruk op herstel, ten gunste van de samenleving of van de persoon die de klacht indiende. In het geval van minderjarigen moet de bemiddeling verplicht worden voorgesteld. Toch blijft bemiddeling net als bij volwassenen een vrije keuze.

Wie zich in een dergelijke situatie bevindt, ontvangt hierover een brief van de juridische dienst van de Stad Brussel. De GAS-bemiddelaar van Bravvo schrijft u vervolgens aan om een afspraak te maken.

Een afspraak om tot een akkoord te komen

Een GAS-bemiddelingsafspraak vindt plaats in aanwezigheid van de bemiddelaar en de persoon die de klacht indiende of een vertegenwoordiger van de Stad. De afspraak heeft tot doel om in overleg tot een herstelakkoord te komen. Dat akkoord is persoonlijk en houdt rekening met de feiten, de omstandigheden en de aanwezigen.

Wat is de uitkomst?

  • Een prestatie: de bemiddelaar stelt een symbolisch herstel voor bij een gemeentelijke of sociale dienst. Voorbeelden: een speelplein of park schoonmaken, helpen in een sociaal restaurant, huiswerkhulp bieden, de vzw Operatie Thermos helpen;
  • Een eigen voorstel: de overtreder kan zelf een voorstel doen en een symbolisch herstel aanbieden. Voorbeelden: een burgeractie, toenadering zoeken tot het slachtoffer, de materiële schade herstellen, schriftelijke excuses;
  • Een herinnering aan de wettelijke verplichtingen: dit proces beperkt zich tot een ontmoeting met de overtreder zonder een symbolisch herstel op te leggen;
  • Een schadeloosstelling: er wordt overeengekomen dat de overtreder de veroorzaakte schade zal vergoeden, rechtstreeks bij het slachtoffer of via de bemiddelaar.

In bepaalde gevallen kan het dossier worden overgemaakt aan de lokale bemiddeling, vooral wanneer er sprake is van een geschil tussen personen en een verzoening van dader en slachtoffer zich opdringt.

Downloaden

Flyer

Zie ook

Informatie van de Stad Brussel over Gemeentelijke Administratieve Sancties

Contact

Yannick Piersotte, bemiddelaar
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
0494 53 78 32
yannick.piersotte@brucity.be

Algemene informatie over de dienst

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijk
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be