Bemiddeling bij gemeentelijke administratieve sancties (GAS)

Wildplassen, spuwen op straat, geweld uitlokken, sluikstorten, de toegang tot een gebouw versperren, graffiti spuiten in de openbare ruimte: het zijn maar enkele van de vele acties die aanleiding kunnen geven tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De gevolgen? Een boete of herstel via bemiddeling onder begeleiding van Bravvo.

sanctie

Een wettelijk alternatief voor een bekeuring

Bij de vaststelling van onburgerlijk gedrag  kan de politie een proces-verbaal (pv) opstellen en een administratieve sanctie opleggen. In de plaats van een boete te innen, voorziet de wet in bemiddeling. Daarbij ligt de nadruk op herstel, ten gunste van de samenleving of van de persoon die de klacht indiende. In het geval van minderjarigen moet de bemiddeling verplicht worden voorgesteld.

Wie zich in een dergelijke situatie bevindt, ontvangt hierover een brief van de juridische dienst van de Stad Brussel. De GAS-bemiddelaar van Bravvo schrijft u vervolgens aan om een afspraak te maken.

Een afspraak om tot een akkoord te komen

Een GAS-bemiddelingsafspraak vindt plaats in aanwezigheid van de bemiddelaar en de persoon die de klacht indiende of een vertegenwoordiger van de Stad. De afspraak heeft tot doel om in overleg tot een herstelakkoord te komen. 

Wat is de uitkomst?

  • Een bemiddeling : er wordt een bijeenkomst georganiseerd tussen de betrokken partijen om een oplossing te vinden voor het geschil (bv. compensatie, herstel van schade, enz.).
  • Een prestatie: de bemiddelaar stelt een symbolisch herstel voor bij een gemeentelijke of sociale dienst. Voorbeelden: een speelplein of park schoonmaken, helpen in een sociaal restaurant, huiswerkhulp bieden, de vzw Operatie Thermos helpen...

Downloaden

Flyer

Zie ook

Informatie van de Stad Brussel over Gemeentelijke Administratieve Sancties

Contact

Yannick Piersotte, bemiddelaar
0494 53 78 32
yannick.piersotte@brucity.be

Algemene informatie over de dienst

Coördinatie Bemiddeling
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 63

Cecilia Sanchez, verantwoordelijke
02 279 65 61
cecilia.sanchez@brucity.be

Karine Ugé, adjunct-verantwoordelijk
02 279 64 82
karine.uge@brucity.be