adjunct-directeur Financiën en Logistiek

Bravvo is op zoek naar een adjunct-directeur voor de diensten Financiën en Logistiek (M/V/X).

De directie van de Preventiedienst is afhankelijk van het departement ‘Organisatie’ van de Stad Brussel. De voornaamste opdrachten omvatten de geïntegreerde preventie, de verbetering van de stadsveiligheid, de strijd tegen sociale uitsluiting, het opwaarderen van het leven in de stad en burgerparticipatie. De organisatie biedt eveneens ondersteuning inzake preventie, veiligheid en stadsontwikkeling.

Dit zijn de opdrachten van BRAVVO (www.bravvo.be)

De organisatie is actief op het grondgebied van de Stad Brussel. Op basis van een diagnose wordt er voorrang verleend aan wijken die nood hebben aan een investering in financiële en menselijke middelen. De activiteiten van BRAVVO worden gesubsidieerd in het kader van het veiligheids- en preventiecontract (Federale Overheid Binnenlandse Zaken en het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het programma Grootstedenbeleid (Federale Overheid Sociale Zaken). 

Als adjunct-directeur zorgt u voor het dagelijkse beheer van de diensten Financiën en Logistiek. Als lid van het Directiecomité heeft u de volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • U bent de rechterhand van de gedelegeerd bestuurder en directeur van BRAVVO.
 • U coacht en leidt de medewerkers van de organisatie.
 • U vertegenwoordigt de organisatie zowel intern als extern bij het beheer van de lopende dossiers, op vraag van de directeur.
 • U voert een rechtmatig en efficiënt aankoopbeleid op basis van de marktwerking via overheidsopdrachten, en streeft zo een optimale productiviteit en een optimaal kostenbeheer van de instelling na.
 • U adviseert en biedt ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de budgettaire cyclus.
 • U ontwikkelt een globale aanpak voor het Facility Management op strategisch, tactisch en operationeel vlak. Hierbij houdt u rekening met de budgetten en termijnen.
 • U volgt bestaande transversale verbeteringsprojecten op en werkt nieuwe projecten uit die BRAVVO voorbereiden op de huidige en toekomstige uitdagingen binnen het financiële en logistieke domein.
 • U leidt de optimalisatie en digitalisering van procedures inzake administratief, financieel en logistiek beheer van de organisatie: strategie voor het aankoopbeleid, inventaris- en stockbeheer, asset management en de invoering van een SMT-platform.
 • U waakt over de communicatie met de andere departementen, met het oog op een reële samenwerking. 

Profiel:

 • U bent in het bezit van een masterdiploma. 
 • U heeft minstens 4 jaar ervaring in een leidinggevende functie binnen een relevant gebied.
 • U beschikt over strategisch en praktisch inzicht
 • U beschikt over een goede kennis van beide landstalen (NL en FR).
 • Ervaring inzake ‘change management’ binnen een middelgrote organisatie is een troef.
 • U kunt goed onderhandelen.
 • U kunt overtuigend en integer handelen.
 • U bent assertief in uw communicatie en kunt zich aanpassen aan verschillende interne en externe partijen.
 • U kunt snel beslissingen nemen in complexe dossiers, ook in stresssituaties.

Wij bieden:

 • een motiverende werkomgeving; 
 • een voltijds contract van onbepaalde duur; 
 • een verloning volgens de barema’s van de Stad Brussel (niveau A6), waarbij rekening wordt gehouden met relevante werkervaring;
 • verschillende bijkomende voordelen: talrijke opleidingsmogelijkheden, extralegale vakantiedagen, een MIVB-abonnement, maaltijdcheques, de terugbetaling van het remgeld voor medische zorgen door de Stad voor u en uw gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola).

Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald, moet u een gelijkwaardigheidsattest voorleggen dat werd uitgereikt door een van de Gemeenschappen.

Herkent u zich in dit profiel? Aarzel dan niet om ons uw cv en motivatiebrief te bezorgen via onze website. 

Bravvo selecteert kandidaten op basis van hun vaardigheden zonder hierbij een onderscheid te maken op basis van geslacht, etnische afkomst, geloof, handicaps of nationaliteit.


Sluitingsdatum: 23/08/2020