Activiteiten voor jongeren

Sportactiviteiten, workshops, educatieve en culturele projecten… Voor jongeren – jongens én meisjes – valt er altijd wat te beleven in de zeven jeugdcentra en -huizen van Bravvo. De animatoren staan er altijd paraat voor onthaal of een goed gesprek, maar helpen de jongeren ook om actieve burgers te worden.

1

Een attent en positief onthaal

Een warm onthaal is van cruciaal belang. Met hun actieve dialoog waken de animatoren erover dat alle jongeren hun plek vinden. Elke locatie is een ontmoetingsplaats voor jongeren en schept ruimte voor projecten in een positieve sfeer.

Onmisbaar in elk centrum: de jeugdraad

De jeugdraad biedt jongeren inspraak in het jeugdcentrum of -huis. De leden van de raad worden verkozen door de jongeren en bespreken samen met de animatoren de grote beleidslijnen. Zo ervaren jongeren wat democratie betekent en maken ze kennis met de basiswaarden van de acties.

Studiebegeleiding voor betere schoolresultaten

In elk jeugdcentrum of -huis kunnen de jongeren educatieve hulpmiddelen gebruiken (computers, woordenboeken, grammaticaboeken enz.). Ze kunnen er ook terecht voor hulp (remediëring) bij (hoofd)vakken als Frans, Nederlands, wiskunde of wetenschappen. Op sommige plaatsen wordt ook methodologische begeleiding aangeboden.

Activiteiten rond solidariteit en verantwoordelijkheid

Elk jaar zetten de animatoren en jongeren activiteiten en projecten op touw rond duurzame ontwikkeling, met uiteenlopende thema's (internationale solidariteit, mobiliteit, biodiversiteit, afval...).

Hoe inschrijven?

  • De jeugdcentra en -huizen van Bravvo staan open voor meisjes en jongens van 12 tot 18 jaar, die op het grondgebied van de Stad Brussel wonen (postcodes 1000, 1020, 1120 en 1130).
  • Inschrijven kan in een jeugdcentrum of -huis van Bravvo naar keuze. De inschrijving is gratis en gebeurt in aanwezigheid van de ouders, via een inschrijvingsformulier (ter plaatse beschikbaar).
  • Breng een kleefbriefje van het ziekenfonds, pasfoto en identiteitskaart mee.
  • Hieronder vindt u meer informatie over de jeugdcentra en -huizen. De openingsuren en praktische info staan onder aan de pagina.

AVERROES

Contact

Ahmed Belhadi, coördinator
3 Modelwijk 
1020 Laken
02 479 77 87
0499 92 35 89
ahmed.belhadi@brucity.be

 logo-facebook.pngAverroès op Facebook

Zie ook

Studiebegeleiding in Laken

Downloaden

Flyer over het jeugdcentrum AverroèsCJHORIZON

Contact

Waïl Belfoul, coördinator
54 Moorsledestraat 1020 Laken
02 279 65 21
0490 67 80 52
wail.belfoul@brucity.be

Zie ook

Studiebegeleiding in Laken

Downloaden

Flyer over het jeugdcentrum L'HorizonLOCOMOTIVE NL

Contact

Homban Pulusu, coördinator
Sluismeester Coggestraat 31, 1000 Brussel
0499 53 74 73
02 204 01 50
homban.pulusu@brucity.be

 logo-facebook.pngLocomotive op Facebook

Zie ook

Studiebegeleiding in de Noordwijk

Downloaden

Flyer over het jeugdcentrum LocomotiveDOLTO NL

Contact

Washuisstraat 15-25, 1000 Brussel                                                                                                                                             
02 550 17 00

Coördinatie Jeugd en Burgerschap
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 54

jeunesseetcitoyennetebravvo@brucity.be

 logo-facebook.png Dolto op Facebook

Zie ook

Studiebegeleiding in het centrum van Brussel

Downloaden

Flyer over het jeugdcentrum Françoise Dolto

RENARTS

Contact

Farouk Salifou, coördinator
Waterloolaan 107, 1000 Brussel
0490 13 83 40
farouk.salifou@brucity.be

 logo-facebook.png R'en Arts op Facebook

Zie ook

Studiebegeleiding in het centrum van Brussel

Downloaden

Flyer over het jeugdcentrum R'en Arts

NOH NL

Contact

Vania Peki, coördinator
Laskouterstraat 1A, 1120 Bruxelles
0499 53 74 70 / 02 267 87 38
vania.peki@brucity.be

Zie ook

Studiebegeleiding in Neder-Over-Heembeek

Downloaden

Flyer over MJ NOH

Openingsuren

Deze openingsuren gelden voor de zeven jeugdcentra en -huizen van Bravvo. Naargelang van de activiteiten kunnen ze aangepast worden.

Tijdens schoolperiodes
Dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 19u
Woensdag en zaterdag van 13 tot 19u

Tijdens schoolvakanties
Maandag tot en met vrijdag van 13 tot 19u

Algemene informatie over de dienst

Coördinatie Jeugd en Burgerschap
Kazernestraat 37, 1000 Brussel
02 279 65 54

jeunesseetcitoyennetebravvo@brucity.be

Marie Cardon de Lichtbuer, verantwoordelijke
02 279 65 08
0497 79 19 23
marie.cardondelichtbuer@brucity.be

Mohamed Yacine Khalifa, adjunct-verantwoordelijke
02 279 66 09
0497 42 93 14
mohamed.khalifa@brucity.be